วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สะดือไม่สวย

คำถาม

สะดือของเด็กจะสวยหรือจุ่นขึ้นอยู่กับการตัดเย็บของหมอหรือเป็นไปตามกรรมพันธุ์คะ

คำตอบ

สะดือของเด็กเป็นไปตามตัวเด็ก ไม่เกี่ยวกับการผูกสายสะดือที่คุณหมอหรือพยาบาลทำให้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น