วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ฉลาดล้ำโลก-ถ่าน

ฉลาดล้ำโลก-ถ่าน


ฉลาดล้ำโลก-เฟรนช์ฟรายด์

ฉลาดล้ำโลก-เฟรนช์ฟรายด์


ฉลาดล้ำโลก-ยาจากมะเขือเทศ

ฉลาดล้ำโลก-ยาจากมะเขือเทศ


ฉลาดล้ำโลก-การเที่ยวชมเมืองแบบเสมือนจริง

ฉลาดล้ำโลก-การเที่ยวชมเมืองแบบเสมือนจริง


ฉลาดล้ำโลก-นิติเวชศาสตร์ใต้น้ำ

ฉลาดล้ำโลก-นิติเวชศาสตร์ใต้น้ำ


ฉลาดล้ำโลก-คาร์เวอร์ ยานพาหนะยุคใหม่

ฉลาดล้ำโลก-คาร์เวอร์ ยานพาหนะยุคใหม่


ฉลาดล้ำโลก-มายด์บอล เกมประลองสมาธิ

ฉลาดล้ำโลก-มายด์บอล เกมประลองสมาธิ


ฉลาดล้ำโลก-50 ปี เข็มขัดนิรภัย

ฉลาดล้ำโลก-50 ปี เข็มขัดนิรภัย


วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ฉลาดล้ำโลก-6 สิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์จากญี่ปุ่น

ฉลาดล้ำโลก-
6 สิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์จากญี่ปุ่น


อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารประเทศอินโดนีเซีย-กาโด กาโด

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน 
อาหารประเทศอินโดนีเซีย-กาโด กาโด


อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารประเทศเวียดนาม-ปอเปี๊ยะเวียดนาม

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน 
อาหารประเทศเวียดนาม-ปอเปี๊ยะเวียดนาม


อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารประเทศลาว-สลัดหลวงพระบาง

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน 
อาหารประเทศลาว-สลัดหลวงพระบาง


อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารประเทศกัมพูชา-อาม็อก

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน 
อาหารประเทศกัมพูชา-อาม็อก


วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารประเทศพม่า-หล่าเพ็ด

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน 
อาหารประเทศพม่า-หล่าเพ็ด


อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารประเทศฟิลิปปินส์-อโดโบ้

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน 
อาหารประเทศฟิลิปปินส์-อโดโบ้


อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารประเทศไทย-ต้มยำกุ้ง

อาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน 
อาหารประเทศไทย-ต้มยำกุ้ง


การใช้ภาษาอังกฤษในการซื้ออาหาร แลกคูปอง

การใช้ภาษาอังกฤษใน
การซื้ออาหาร แลกคูปอง


การใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นหวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล

การใช้ภาษาอังกฤษว่า
เป็นหวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล


OHAYOU Japanese-ขอโทษ ขอบคุณ

OHAYOU Japanese-ขอโทษ ขอบคุณ


OHAYO Japanese-คำทักทาย 2

OHAYO Japanese-คำทักทาย 2


OHAYOU Japanese-คำทักทาย

OHAYOU Japanese-คำทักทาย


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ภัยจากฝนเหลือง

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ภัยจากฝนเหลือง


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ฝนกรด

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ฝนกรด


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ป่าไม้เมืองไทย

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ป่าไม้เมืองไทย


วิทยาศาสตร์รอบตัว-น้ำ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-น้ำ


วิทยาศาสตร์รอบตัว-แท่งเชื้อเพลิงเขียว

วิทยาศาสตร์รอบตัว-แท่งเชื้อเพลิงเขียว


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ทำไมสัตว์จึงลอกคราบ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ทำไมสัตว์จึงลอกคราบ


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ทำไมมีเดือนแปด 2 หน

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ทำไมมีเดือนแปด 2 หน


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ทำนาช่วยลดโลกร้อน

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ทำนาช่วยลดโลกร้อน


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ท้องเสีย

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ท้องเสีย


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ถ้าแมวตกจากที่สูงจะเป็นอย่างไร

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
ถ้าแมวตกจากที่สูงจะเป็นอย่างไร


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ถนอมอาหารด้วยการเชื่อมและแช่อิ่ม

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
ถนอมอาหารด้วยการเชื่อมและแช่อิ่ม


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไตรกลีเซอไรด์

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไตรกลีเซอไรด์


วิทยาศาสตร์รอบตัว-เต่ากินผักบุ้งจริงหรือ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
เต่ากินผักบุ้งจริงหรือ


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ดีเอ็นเอ DNA

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ดีเอ็นเอ DNA


วิทยาศาสตร์รอบตัว-เซลล์ซ่อมเซลล์

วิทยาศาสตร์รอบตัว-เซลล์ซ่อมเซลล์


วิทยาศาสตร์รอบตัว-จันทรุปราคา พระจันทร์หายไปไหน

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
จันทรุปราคา พระจันทร์หายไปไหน


วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์รอบตัว-น้ำปลาโซเดียมต่ำ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-น้ำปลาโซเดียมต่ำ


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ผีเสื้อ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ผีเสื้อ


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ตรวจลายนิ้วมือ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ตรวจลายนิ้วมือ


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ตัวการเรีอนกระจก

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ตัวการเรีอนกระจก


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ


วิทยาศาสตร์รอบตัว-มิวเตชั่นของพืชและสัตว์

วิทยาศาสตร์รอบตัว-มิวเตชั่นของพืชและสัตว์


วิทยาศาสตร์รอบตัว-เม่นสลัดขนได้หรือไม่

วิทยาศาสตร์รอบตัว-เม่นสลัดขนได้หรือไม่


วิทยาศาสตร์รอบตัว-แม่คะนิ้ง

วิทยาศาสตร์รอบตัว-แม่คะนิ้ง


วิทยาศาสตร์รอบตัว-ฮอร์โมนเทียมสำหรับวัวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
ฮอร์โมนเทียมสำหรับวัวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก


วิทยาศาสตร์รอบตัว-รู้จักจีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
รู้จักจีโนไทป์และฟีโนไทป์วิทยาศาสตร์รอบตัว-รู้หรือไม่เลือดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
รู้หรือไม่เลือดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง


วิทยาศาสตร์รอบตัว-สาเหตุไฟไหม้ใกล้ตัว

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
สาเหตุไฟไหม้ใกล้ตัว

วิทยาศาสตร์รอบตัว-สิ่งที่ควรระวังในฤดูหนาว

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
สิ่งที่ควรระวังในฤดูหนาว

วิทยาศาสตร์รอบตัว-หลากหลายวิธีเทคโนโลยีถนอมอาหาร

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
หลากหลายวิธีเทคโนโลยีถนอมอาหาร

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไหม

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไหม

วิทยาศาสตร์รอบตัว-อายุวัตถุโบราณ (การหาอายุด้วย C-14)

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
อายุวัตถุโบราณ (การหาอายุด้วย C-14)

วิทยาศาสตร์รอบตัว-จัดยาตามยีน

วิทยาศาสตร์รอบตัว-จัดยาตามยีน

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ค่าความดันโลหิต

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ค่าความดันโลหิต

วิทยาศาสตร์รอบตัว-คอเลสเตอรอล

วิทยาศาสตร์รอบตัว-คอเลสเตอรอล

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไข้เลือดออก การต่อสู้กับเชื้อเดงกี่

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
ไข้เลือดออก การต่อสู้กับเชื้อเดงกี่

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไขมันในเลือด

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไขมันในเลือด

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ไขปัญหานกแสกกับลางบอกเหตุ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
ไขปัญหานกแสกกับลางบอกเหตุ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วม

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วม

วิทยาศาสตร์รอบตัว-เกลือ จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
เกลือ จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร

วิทยาศาสตร์รอบตัว-การแพทย์นาโน

วิทยาศาสตร์รอบตัว-การแพทย์นาโน

วิทยาศาสตร์รอบตัว-การฝังเข็ม

วิทยาศาสตร์รอบตัว-การฝังเข็ม

วิทยาศาสตร์รอบตัว-การต่อสู้กับไวรัส

วิทยาศาสตร์รอบตัว-การต่อสู้กับไวรัส

วิทยาศาสตร์รอบตัว-กล้ามเนื้อของมนุษย์

วิทยาศาสตร์รอบตัว-กล้ามเนื้อของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้ good, very good, great

การใช้ good, very good, great

การใช้ I see กับ Yes

การใช้ I see กับ Yes

การใช้ Just

การใช้ Just

การใช้คำขอร้องหรือไหว้วานในภาษาอังกฤษ

การใช้คำขอร้องหรือไหว้วานในภาษาอังกฤษ

การพูดว่ากางเกงฟิตหรือกางเกงคับในภาษาอังกฤษ

การพูดว่ากางเกงฟิตหรือกางเกงคับในภาษาอังกฤษ

การใช้สำนวนเลิกจ้างงานหรือตกงาน

การใช้สำนวนเลิกจ้างงานหรือตกงาน

การใช้ Recommend, Advice ต่างกันอย่างไร

การใช้ Recommend, Advice ต่างกันอย่างไร

การใช้ sorry, apologize ที่แปลว่าขอโทษ ใช้ต่างกันอย่างไร

การใช้ sorry, apologize ที่แปลว่าขอโทษ ใช้ต่างกันอย่างไร

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ยุงจีเอ็มโอ

วิทยาศาสตร์รอบตัว-ยุงจีเอ็มโอ

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

พิธี "คเณศจตุรถี"...วันเกิดพระพิฆเนศ


พิธี "คเณศจตุรถี"...วันเกิดพระพิฆเนศ

วันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 หรือเดือนภัทรา (ตามปกติทุกปีจะตรงกับช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน)  ผู้ที่มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในองค์ พระพิฆเนศ จะรู้กันโดยทั่วไปว่า วันดังกล่าวเป็น วันกำเนิดขององค์พระพิฆเนศ หรือ วันคเณศจตุรถี ถือเป็นวันสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เคารพนับถือพระพิฆเนศ จะต้องจัดพิธีบูชาให้พิเศษกว่าวันอื่นๆ  โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู ในประเทศอินเดียจะจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆ

จัดการขยะ ลดภาวะโลกร้อน

จัดการขยะ ลดภาวะโลกร้อน

กล่องอัจฉริยะกักเก็บน้ำให้ต้นไม้โดยใช้หลักการจากมูลนก

กล่องอัจฉริยะกักเก็บน้ำให้ต้นไม้โดยใช้หลักการจากมูลนก

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

กังหันลมแกนตั้ง Vertical Axis Wind Turbine

กังหันลมแกนตั้ง 
Vertical Axis Wind Turbine

Wave Hub ศูนย์รวมพลังคลื่น

Wave Hub 
ศูนย์รวมพลังคลื่น

Solar Tunnel อุโมงค์รถไฟพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Tunnel 
อุโมงค์รถไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าพลังงานขยะอาหาร Food Waste Electricity

ไฟฟ้าพลังงานขยะอาหาร 
Food Waste Electricity

Solar Powered Bikini บีกินี่พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Powered Bikini 
บีกินี่พลังงานแสงอาทิตย์

Ocean Thermal Energy พลังงานความร้อนมหาสมุทร

Ocean Thermal Energy 
พลังงานความร้อนมหาสมุทร

New York's Tidal Power มหานครพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง

New York's Tidal Power 
มหานครพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง

Mobile Wave Energy Harvesting เรือเก็บพลังงานคลื่น

Mobile Wave Energy Harvesting 
เรือเก็บพลังงานคลื่น

Liquid Magma New Geothermal Energy แมกม่าเหลว พลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งอนาคต

Liquid Magma New Geothermal Energy 
แมกม่าเหลว พลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งอนาคต

LED ผู้ปฏิวัติหลอดไฟในศตวรรษที่ 21

LED ผู้ปฏิวัติหลอดไฟในศตวรรษที่ 21

GreenLabelSingapore ฉลากสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์

GreenLabelSingapore 
ฉลากสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์

Green Toys

Green Toys

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

Green Sourcing

Green Sourcing

Enviro Mission Solar Tower หอคอยยักษ์พลังงานแสงอาทิตย์

Enviro Mission Solar Tower 
หอคอยยักษ์พลังงานแสงอาทิตย์

Energy Complex

Energy Complex

Aquasun โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ

Aquasun โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ

จักรยานจากไม้ไผ่


จักรยานจากไม้ไผ่

คนเราพัฒนา หากไม่หยุดนิ่ง ไม่ล้มเลิก ถึงแม้จะล้มเหลว หนทางแห่งการพัฒนาก็ไม่ทำให้มนุษย์ยอมแพ้ อยากเห็นคนไทยเรามีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปัน สื่อที่ร่วมพัฒนาชาติไทยเรา เด็กไทยและเยาวชนไทยรุ่นต่อๆ มาจะได้มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

Chris-The Emergency Room


เป็นการเก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรายการของคุณคริส ตอน ห้องฉุกเฉิน

==== ช่วงแรกนี้เป็นศัพท์จากช่วง Go out
unseen = ไม่มีใครเห็น
sandstone = หินทราย
Buddha head หรือ Buddha image = เศียรพระพุทธรูป
Buddha statue หรือ statue of Buddha = พระพุทธรูป
You have to pay respects to Buddha = คุณต้องทำความเคารพพระพุทธรูป (ความหมายคือ "ไหว้" นั่นเอง)
You aren't allowed to climb up = คุณห้ามปีนขึ้นไป
Read the signs and respect the rules = อ่านป้าย และเคารพกฎด้วย

======== ช่วงนี้เป็นศัพท์ ตอน ห้องฉุกเฉิน ในส่วนแรก
Are you vocational students? = พวกคุณคือนักเรียนอาชีวะหรือเปล่าคะ
vacation = พักร้อน , หยุดงาน
vocation = อาชีวะ , วิชาชีพ
I want to see a doctor = ผมต้องการพบหมอ
What happened? = เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
Don't panic ! = อย่าตื่นตระหนกไปครับ !
stretcher = เปลรับส่งผู้ป่วย
stretch = ยืดเส้นยืดสาย
You were stabbed = คุณโดนมีดแทง
interest = ดอกเบี้ย
ER = Emergency Room = ห้องฉุกเฉิน
ICU = Intensive Care Unit = ห้องพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
Take a seat = เชิญนั่งก่อนครับ
What is your blood type? = คุณมีกรุ๊ปเลือดอะไรคะ
Are you allergic to anything? = คุณมีอาการแพ้อะไรคะ
shoe polish = น้ำยาขัดรองเท้า
Please be patient = ใจเย็นก่อนนะคะ
patient = คนไข้ , ใจเย็นๆ , มีความอดทน
trolley หรือ shopping cart = รถเข็นใส่ของ
Get the gurney =ไปเอาเตียงเคลื่อนที่

========== ช่วงนี้เป็นศัพท์ในส่วนของ Start to Invest
Start to Invest ตอน ออมเร็ว รวยเร็ว
millionaire = เศรษฐี
predict หรือ forecast = ทำนาย
How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่

======== ช่วงนี้เป็นศัพท์ ตอน ห้องฉุกเฉิน ในส่วนสุดท้าย
Look at the cut. The cut is very deep. = ดูแผลสิครับ แผลมันลึกมากเลย
The knife cut the veins. = มีดมันตัดเส้นเลือดดำ
artery =เส้นเลือดแดง
vein = เส้นเลือดดำ
Pull the knife out. = ดึงมีดออกสิครับ
We should give him the painkiller. = พวกเราควรให้ยาแก้ปวดกับคนไข้นะคะ
We need some antibiotics. = พวกเราต้องการยาแก้อักเสบด้วยนะครับ
Look at him ! He's bleeding. = ดูคนไข้สิคะ เขาเลือดออก
Go and get some blood = ไปเอาเลือดมาครับ
I'm afraid... we ran out of blood. = ดิฉันเกรงว่า... เลือดของโรงพยาบาลหมด
We have to wait for somebody to donate the blood. = พวกเราต้องรอให้มีผู้มาบริจาคเลือดครับ
We will stitch you up. = พวกเราจะเย็บแผลให้คุณครับ
stitch = เข็ม (จำนวนนับของการเย็บ)
We have to put on a cast. = พวกเราต้องไปเอาเฝือกมาครับ
taro = เผือก
cast = เฝือก
What should we do? = จะทำยังไงดีครับ
collar = ปลอกคอ , ปกคอเสื้อ
spoiled = ทำให้เสีย , ตามใจจนเสียคน