วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์รอบตัว-อายุวัตถุโบราณ (การหาอายุด้วย C-14)

วิทยาศาสตร์รอบตัว-
อายุวัตถุโบราณ (การหาอายุด้วย C-14)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น