วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

กังหันลมแกนตั้ง Vertical Axis Wind Turbine

กังหันลมแกนตั้ง 
Vertical Axis Wind Turbine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น