วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ออกกำลังกายดูแลข้อเข่า

ออกกำลังกายดูแลข้อเข่า-1 of 3_Force8949

ออกกำลังกายดูแลข้อเข่า-2 of 3_Force8949
ออกกำลังกายดูแลข้อเข่า-3 of 3_Force8949

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รู้ไหม-ประเพณีลอยกระทง

รู้ไหม-ประเพณีลอยกระทง

รู้ไหม-นางนพมาศเป็นใคร

รู้ไหม-นางนพมาศเป็นใคร

ไทยทึ่ง-ชัยภูมิ ผ้าไหมคั่นขอนารี

ไทยทึ่ง-ชัยภูมิ ผ้าไหมคั่นขอนารี

รู้ไหม-ประเพณีการลอยกระทงแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกัน

รู้ไหม-ประเพณีการลอยกระทงแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกัน

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ก๊าซ

สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ก๊าซ-1 of 4_Force8949

สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ก๊าซ-2 of 4_Force8949
สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ก๊าซ-3 of 4_Force8949
สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ก๊าซ-4 of 4_Force8949