วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สวัสดีภาษาจีน การบอกทิศทางต่อ

สวัสดีภาษาจีน การบอกทิศทางต่อ


สวัสดีภาษาจีน สิ่งนี้คืออะไร ต่อ

สวัสดีภาษาจีน สิ่งนี้คืออะไร ต่อ


สวัสดีภาษาจีน ถามตอบเกี่ยวกับ สิ่งนี้ สิ่งนั้น สิ่งโน้น ในชีวิตประจำวัน

สวัสดีภาษาจีน ถามตอบเกี่ยวกับ สิ่งนี้ สิ่งนั้น สิ่งโน้น ในชีวิตประจำวัน


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 4 แรงที่ควบคุมเอกภพ

โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 4 แรงที่ควบคุมเอกภพ


โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 3 แผ่นดินไหวเกิดได้อย่างไร

โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 3 แผ่นดินไหวเกิดได้อย่างไร


โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 2 ทะเลคืออะไร

โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 2 ทะเลคืออะไร


โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 1 ดวงอาทิตย์

โลก สิ่งแวดล้อมและเอกภพ 1 ดวงอาทิตย์


คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว ทิศและแผนผัง

คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว ทิศและแผนผัง


คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว การเปรียบเทียบทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว การเปรียบเทียบทศนิยม


คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว การบวก ลบเศษส่วนทีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน

คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว การบวก ลบเศษส่วนทีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน


คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว การบวก การลบ จำนวนคละ

คณิตศาสตร์ ป 6 ครูจอแก้ว การบวก การลบ จำนวนคละ


วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คณิตศาสตร์ ป 5 ครูจอแก้ว ความสัมพันธ์ของแบบรูป

คณิตศาสตร์ ป 5 ครูจอแก้ว ความสัมพันธ์ของแบบรูป


คณิตศาสตร์ ป 5 ครูจอแก้ว การหารเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป 5 ครูจอแก้ว การหารเศษส่วน


คณิตศาสตร์ ป 4 ครูจอแก้ว แบบรูปของจำนวน แบบรูปของเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป 4 ครูจอแก้ว แบบรูปของจำนวน แบบรูปของเรขาคณิต


คณิตศาสตร์ ป 4 ครูจอแก้ว โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป 4 ครูจอแก้ว โจทย์ปัญหาการหาร


คณิตศาสตร์ ป 4 ครูจอแก้ว โจทย์ปัญหาการบวก การลบ

คณิตศาสตร์ ป 4 ครูจอแก้ว โจทย์ปัญหาการบวก การลบ


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สวัสดีภาษาจีน การถามไถ่ทุกข์สุข

สวัสดีภาษาจีน การถามไถ่ทุกข์สุข


เล่าสู่กันฟัง ความรู้เรื่องจีนเกี่ยวกับทับทิม

เล่าสู่กันฟัง ความรู้เรื่องจีนเกี่ยวกับทับทิม


พลิกตำนานสยาม กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

พลิกตำนานสยาม กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร


พลิกตำนานสยาม เมื่อราชฑูตสยามเยือนฝรั่งเศส

พลิกตำนานสยาม เมื่อราชฑูตสยามเยือนฝรั่งเศส


พลิกตำนานสยาม กรุงธนบุรีครั้งรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลิกตำนานสยาม กรุงธนบุรีครั้งรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


สวัสดีภาษาจีน การถามไถ่สถานที่ต่างๆ

สวัสดีภาษาจีน การถามไถ่สถานที่ต่างๆ


พลิกตำนานสยาม พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลิกตำนานสยาม พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


พลิกตำนานสยาม คติพราหมณ์ ฮินดูในสยาม

พลิกตำนานสยาม คติพราหมณ์ ฮินดูในสยาม


สวัสดีภาษาจีน โทรไปไม่พบ จะฝากข้อความ

สวัสดีภาษาจีน โทรไปไม่พบ จะฝากข้อความ


พลิกตำนานสยาม สิ่งพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลิกตำนานสยาม สิ่งพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


พลิกตำนานสยาม นางนพมาศ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

พลิกตำนานสยาม นางนพมาศ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์


พลิกตำนานสยาม เจ้าฟ้ากุ้ง กวีเอกกรุงศรีอยุธยา

พลิกตำนานสยาม เจ้าฟ้ากุ้ง กวีเอกกรุงศรีอยุธยา


พลิกตำนานสยาม ชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก เมืองอ่างทอง

พลิกตำนานสยาม ชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก เมืองอ่างทอง


พลิกตำนานสยาม ชีวิตนักแสวงโชค ออกญาวิไชเยนทร์

พลิกตำนานสยาม ชีวิตนักแสวงโชค ออกญาวิไชเยนทร์


พลิกตำนานสยาม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

พลิกตำนานสยาม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร


พลิกตำนานสยาม ตำหนักเขียว ตำหนักแดง

พลิกตำนานสยาม ตำหนักเขียว ตำหนักแดง


พลิกตำนานสยาม ทองคำนพคุณบางสะพาน

พลิกตำนานสยาม ทองคำนพคุณบางสะพาน


ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย เสื้อเกราะกันกระสุนแบบเกราะแข็ง

ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย เสื้อเกราะกันกระสุนแบบเกราะแข็ง


พลิกตำนานสยาม แขกในสยาม

พลิกตำนานสยาม แขกในสยาม


ภาษาเยอรมัน Spuk im Beethoven Haus Teil 1

ภาษาเยอรมัน Spuk im Beethoven Haus Teil 1


วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บ้านรักษ์ไทย กิตติมศักดิ์ กิจจะลักษณะ

บ้านรักษ์ไทย กิตติมศักดิ์ กิจจะลักษณะ


สวัสดีภาษาจีน การบอกขนาดใหญ่ เล็ก

สวัสดีภาษาจีน การบอกขนาดใหญ่ เล็ก 


สวัสดีภาษาจีน การซื้อของ การถามราคา

สวัสดีภาษาจีน การซื้อของ การถามราคา


สวัสดีภาษาจีน การพูดขอใช้ ขออนุญาต

สวัสดีภาษาจีน การพูดขอใช้ ขออนุญาต


เล่าสู่กันฟัง การพักผ่อนหย่อนใจที่ทรงคุณค่าของจีน

เล่าสู่กันฟัง การพักผ่อนหย่อนใจที่ทรงคุณค่าของจีน


เคล็ดลับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สม่ำเสมอ

เคล็ดลับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สม่ำเสมอ

ผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีปัญหาในการควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องฉีดอินซูลินจะพบว่าระดับน้ำตาลจะแกว่งมากขึ้นจนบางครั้งอาจทำให้เกิดความท้อใจในการที่จะควบคุมอาหารต่อไป

หลายท่านคงจะเคยประสบปัญหาที่ว่าใกล้เวลาอาหารแล้วระดับน้ำตาลที่วัดได้สูงกว่า 240 มิลลิกรัม / เดซิลิตร และไม่ทราบจะทำอย่างไรดี กรณีนี้แสดงว่าตับผลิตน้ำตาลกลูโคสมากเกินควรและต้องการอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่อินซูลินที่ฉีดเข้าไปจะต้องใช้เวลาในการที่จะลดการผลิตกลูโคสจากตับ ดังนั้นหลังจากฉีดยาแล้วควรเว้นช่วงเวลาไว้ 60 - 90 นาที (แทนที่จะรอ 30 - 45 นาทีเหมือนเช่นปกติก่อนจะรับประทานอาหาร) จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสู่ระดับปกติก่อนรับประทานอาหารเป็นการให้เวลาอินซูลินในการทำงาน แต่ควรระวังอย่าให้นานกว่านั้นเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลลดต่ำกว่าปกติได้

ในทางตรงข้าม ผู้ป่วยเบาหวานบางคนไม่แน่ใจว่าควรจะฉีดอินซูลินตามปกติหรือไม่เมื่อระดับน้ำตาลลดต่ำลงกว่าปกติ สิ่งที่ควรปฏิบัติคือรับประทานอาหารเพื่อปรับน้ำตาลให้เข้าสู่ระดับปกติก่อน อาหารเหลวจะถูกดูดซึมและเพิ่มระดับน้ำตาลได้เร็วกว่า ควรเลือกดื่มน้ำผลไม้ประมาณ 120 มิลลิลิตร หรือนมประมาณ 1 กล่อง หลังจากนั้น 10 - 15 นาทีจึงฉีดอินซูลินและรอประมาณ 20 นาที ก่อนที่จะรับประทานอาหาร เวลาในการรับประทานอาหารและฉีดอินซูลินขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลในขณะนั้น โดยปกติถ้าระดับน้ำตาลสูงควรจะฉีดอินซูลิน 45 นาทีก่อนรับประทานอาหาร แต่ถ้าระดับน้ำตาลต่ำมากควรฉีดอินซูลินแล้วรับประทานอาหารเลย

สโมสรสุขภาพ สารพัดประโยชน์กับน้ำมันมะพร้าว

สโมสรสุขภาพ สารพัดประโยชน์กับน้ำมันมะพร้าว


วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อาหารเป็นยา ดอกกะหล่ำเสริม Sperm

อาหารเป็นยา ดอกกะหล่ำเสริม Sperm 


อาหารเป็นยา ผิวแห้งหยาบกร้าน

อาหารเป็นยา ผิวแห้งหยาบกร้าน


อาหารเป็นยา สลัดปวยเล้ง ผักบำรุงกาย บำรุงใจ

อาหารเป็นยา สลัดปวยเล้ง ผักบำรุงกาย บำรุงใจ


สวัสดีภาษาจีน การขอพบและการขอติดต่อ

สวัสดีภาษาจีน การขอพบและการขอติดต่อ


ภาษาเยอรมัน Laser Terror in Jena 1 Teil 1

ภาษาเยอรมัน Laser Terror in Jena 1 Teil 1


โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวิศวกรรม 2

โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวิศวกรรม 2


วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556