วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้ sorry, apologize ที่แปลว่าขอโทษ ใช้ต่างกันอย่างไร

การใช้ sorry, apologize ที่แปลว่าขอโทษ ใช้ต่างกันอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น