วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นหวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล

การใช้ภาษาอังกฤษว่า
เป็นหวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น