วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขาวผ่อง : พรรณข้าว


ขาวผ่อง : พรรณข้าว

ขาวผ่อง เป็นข้าวพื้นเมืองชนิดหนึ่ง เจริญงอกงามดีบริเวณที่เป็นดินเหนียวปนทราย มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ (นาตื้น) ลักษณะลำต้นแข็งอวบโต สูงประมาณ 130 - 150 เซนติเมตร รวงยาวประมาณ 7 นิ้ว คอรวงยาว สีของรวงขณะเก็บเกี่ยวได้นั้นมีสีเหลืองเข้ม เมล็ดข้าวมีขนาดใหญ่และสั้น เมื่อเป็นเมล็ดข้าวสารจะมีสีขาว เมื่อนำไปหุงข้าวจะนิ่มรสชาติเป็นที่นิยมทั่วไป
.......... ขาวผ่องเป็นข้าวเบา (ออกรวงเร็ว) เมื่อปักดำหรือหว่านแล้ว ประมาณ 4 - 5 เดือนจึงเก็บเกี่ยวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น