วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การวิเคราะห์ความแปรปรวน (3)


ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การวิเคราะห์ความแปรปรวน (3)_Force8949-1of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การวิเคราะห์ความแปรปรวน (3)_Force8949-2of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การวิเคราะห์ความแปรปรวน (3)_Force8949-3of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การวิเคราะห์ความแปรปรวน (3)_Force8949-4of4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น