วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การทดสอบสมมติฐาน (2)


ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การทดสอบสมมติฐาน (2)_Force8949-1of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การทดสอบสมมติฐาน (2)_Force8949-2of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การทดสอบสมมติฐาน (2)_Force8949-3of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การทดสอบสมมติฐาน (2)_Force8949-4of4


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น