วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้าวเปียก หรือข้าวต้มเปียก คือข้าวต้มขาวนั่นเอง


ข้าวเปียก

ข้าวเปียก หรือข้าวต้มเปียก คือข้าวต้มขาวนั่นเอง ข้าวชนิดนี้นอกจากใช้รับประทานกันกับข้าวอย่างที่เรียกว่า "ข้าวต้มกุ๊ย" แล้ว ยังใช้เซ่นสังเวยภูตผีบางจำพวก มีผีอีหนุ้ย และครูหมอตายาย เป็นต้น การเซ่นสังเวยจะเรียกข้าวเปียกเป็น "หาม'' เช่น เมื่อป่วยกระเสาะกระแสะ และเชื่อว่าอาการไข้นั้นเกิดจากผีให้โทษ ก็จะบนบานว่าให้หายเสีย แล้วจะให้กินข้าวเปียกกี่หามก็ว่าไป เมื่อหายก็ต้องต้มข้าวเปียก แล้วตักใส่ถ้วยเท่าจำนวนหามที่บนไว้ เวลาเซ่นสังเวยจะต้องใช้คนสองคนช่วยกันหาม (ยกด้วยมืออย่างธรรมดา) ทีละถ้วยจนครบจำนวนที่บนไว้ เมื่อเซ่นสังเวยเสร็จแล้ว ข้าวเปียกนั้นก็ใช้รับประทานได้ตามปรกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น