วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้าวบอก เครื่องสังเวยวิญญาณเจ้าป่าช้า หรือ "เจ้าเปรว"


ข้าวบอก

ข้าวบอก คือเครื่องสังเวยวิญญาณเจ้าป่าช้า หรือ "เจ้าเปรว" ซึ่งมีชื่อว่า ตากาลา ยายกาลี เพื่อฝากฝังวิญญาณผู้ตายให้เข้าไปอาศัยในป่าช้านั้น มิฉะนั้นเจ้าเปรวจะขับไล่วิญญาณผู้ตายไม่ยอมให้อยู่ด้วย "ข้าวบอก" ก็คือข้าวสำหรับบอกกล่าว
.......... ข้าวบอก ประกอบด้วยข้าวปากหม้อ ปลามีหัวมีหาง สตางค์ เป็นค่าซื้อที่เผาที่ฝัง (ซื้อจากเจ้าเปรว) บางท้องถิ่นมีวิธีการหุง ข้าวบอกที่พิสดาร คือใช้วิธีหุงปล่อยทิ้ง คือไม่ต้องไปสนใจไยดีว่า จะสุกหรือไม่สุก หุงแล้วใช้ผ้าขาวคลุมปากเครื่องหุงนำไปทั้งเครื่องหุงและข้าว
.......... เมื่อเคลื่อนศพออกจากบ้าน จะต้องให้ลูกหรือหลานคนสุดท้องของผู้ตายนุ่งขาวห่มขาวถือข้าวบอก (ใส่รวมกันในโถหรือถ้วย) เดินตามศพ เมื่อไปถึงป่าช้าให้วางข้าวบอกไว้ข้างศพ เมื่อถึงเวลาเผาศพให้วางบนเชิงตะกอนหรือบนกองฟืนที่จัดเตรียมไว้เผาศพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น