วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การประมาณค่า (1)


ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การประมาณค่า (1)

****************************************************************
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การประมาณค่า (1) Force8949.7z.001
(199 MB)
http://www.mediafire.com/?cssrlr209yhbs7d
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การประมาณค่า (1) Force8949.7z.002
(199 MB)
http://www.mediafire.com/?o5t71do2a16a8xa
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การประมาณค่า (1) Force8949.7z.003
(65.15 MB)
http://www.mediafire.com/?2e29qwqhjy2xea1
****************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น