วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้าวจังหวัด : พรรณข้าว


ข้าวจังหวัด : พรรณข้าว

ข้าวจังหวัด เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เจริญงอกงามดีในบริเวณที่เป็นดินเหนียว นิยมปลูกในนาดอน ลักษณะลำต้นสูงประมาณ 130 - 150 เซนติเมตร ลำต้นกลมและแข็ง รวงยาวประมาณ 6 - 7 นิ้ว คอรวงยาว สีของรวงขณะเก็บเกี่ยวได้นั้นจะมีสีเหลืองเข้มจนเกือบเป็นสีแดง เมล็ดข้าวมีขนาดเล็กและสั้น เมื่อเป็นเมล็ดข้าวสารจะเป็นสีขาว นำไปหุงข้าวไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป รสชาติเป็นที่นิยมทั่วไป
.......... ข้าวจังหวัดเป็นข้าวหนัก (ออกรวงช้า) เมื่อปักดำหรือหว่านแล้วประมาณ 5 - 6 เดือน จึงเก็บเกี่ยวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น