วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-กฏความน่าจะเป็น


ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-กฏความน่าจะเป็น_Force8949-1of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-กฏความน่าจะเป็น_Force8949-2of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-กฏความน่าจะเป็น_Force8949-3of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-กฏความน่าจะเป็น_Force8949-4of4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น