วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้าวเตี้ย


ข้าวเตี้ย 

เป็นข้าวพื้นเมืองชนิดหนึ่ง เจริญงอกงามดีบริเวณที่เป็นดินเหนียว มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ นิยมปลูกในนาดอน ลำต้นสูงประมาณ 80 - 90 เซนติเมตร รวงข้าวสั้นและเล็ก ยาวประมาณ 5 นิ้ว สีของรวงขณะเก็บเกี่ยวได้สีออกขาว เมล็ดข้าวยาว เมื่อเป็นข้าวสารจะมีสีขาวใส เมื่อนำไปหุงข้าวจะนิ่มมีกลิ่นหอม รสชาติเป็นที่นิยมทั่วไป
ข้าวเตี้ยเป็นข้าวเบา (ออกรวงเร็ว) เมื่อปักดำหรือหว่านแล้ว ประมาณ 3 - 4 เดือน ก็เก็บเกี่ยวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น