วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การสุ่มตัวอย่าง


ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การสุ่มตัวอย่าง

**********************************************************
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การสุ่มตัวอย่าง Force8949.7z.001
(199 MB)
http://www.mediafire.com/?l15ln1aa19x5xyb
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การสุ่มตัวอย่าง Force8949.7z.002
(199 MB)
http://www.mediafire.com/?tyb6kzwzsm8qaf0
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การสุ่มตัวอย่าง Force8949.7z.003
(65.38 MB)
http://www.mediafire.com/?7ulxqz7fenqhq5h
***********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น