วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเล่นของเด็ก-ขบเมล็ดพิกุล

เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก นิยมเล่นกันในกลุ่ม เด็กชายทั้งไทยพุทธและมุสลิม ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น เล่นกันเป็นคู่ สถานที่เล่นมักเป็นบริเวณใต้ต้นพิกุล ในฤดูผลสุก หรือมิฉะนั้นก็เก็บรวบรวมเมล็ดพิกุลนำไปเล่นกันที่หนึ่งที่ใดตามความสมัครใจ โดยนำผลพิกุลสุกมาแกะเอาเนื้อออกให้หมดเหลือแต่เมล็ด เมล็ดพิกุลส่วนหัวมีลักษณะเหมือนอ้าปาก ผู้เล่นจับเมล็ดพิกุลคนละเมล็ด สอดส่วนปากเมล็ดเข้าหากัน แล้วออกแรงงัด เมล็ดของใครปากแตกหักก็ทิ้งไป ถือเป็นแพ้ เอาเมล็ดอื่นออกมางัดกันใหม่ การเล่นไม่เลือกคู่ เมล็ดของใครปากแข็งก็มักถูกเพื่อนๆ รุมประลอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น