วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้าวหม้อ แกงหม้อ เป็นประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบหนึ่งในชนบทภาคใต้


ข้าวหม้อ แกงหม้อ
ข้าวหม้อ แกงหม้อ เป็นประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบหนึ่งในชนบทภาคใต้ โดยมากจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงรับรองแก่แขกต่างถิ่น ซึ่งเป็นคณะใหญ่ๆ ที่เดินทางมาจัดกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นนั้นๆ หรือมาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีต่อกัน หรือเป็นคณะบุคคลที่เดินทางผ่านมาและขอร้องให้ท้องถิ่นนั้นเลี้ยงรับรอง และบางทีอาจจัดขึ้นเพื่อร่วมกันเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในท้องถิ่นนั้นเองที่มีตำแหน่งหน้าที่หรือมียศสูงขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น