วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขนม - ข้าวอวน


ขนม - ข้าวอวน

ข้าวอวน เป็นขนมชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายขนมขี้มอด ปรุงจากข้าวอวนตำละเอียด คลุกผสมกับนํ้าตาลและเกลือ ข้าวที่ใช้ทำข้าวอวนจะใช้ข้าวเจ้าซึ่ง "เริ่มดีอวน" คือปลายรวงเริ่มจะสุกออกสีเป็นสีเหลือง หรือใช้ข้าวที่ออกรวงจากแขนงของต้นข้าวที่แตกออกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจากต้นเดิมหมดแล้ว โดยเก็บมาจากไร่หรือนานำมาขูดให้เมล็ดข้าวหลุดจากฟางโดยใช้ "ไม้ขูดอวน" (ทำจากไม้ไผ่คล้ายกับไม้บรรทัด ยาวขนาด 3 - 4 นิ้วฟุต) วิธีขูดจะกำไม้ขูดไว้ในมือข้างหนึ่ง มืออีกข้างหนึ่งกำรวงข้าว ครั้งละไม่เกิน 10 รวง เวลาขูดจะวางไม้ควํ่าทับรวงข้าวและกดรวงข้าวให้ประกบแน่นกับคมของไม้ แล้วดึงรวงข้าวหรือดึงไม้ ขูดจนตลอดปลายรวงแล้วกลับมาขูดใหม่จนข้าวทุกเมล็ดแยกจากฟางหมด ต่อไปก็นำเมล็ดข้าวไปคั่วในกระทะ ในขณะที่คั่วจะต้องคนอยู่เกือบตลอดเวลา เพื่อให้ความร้อนทั่วถึงสมํ่าเสมอจนเปลือกของข้าวเกรียม จากนั้นก็เอามาวางทิ้งระยะให้ข้าวที่คั่วแล้วเย็น จึงนำไปตำในครกตำข้าว ตำแหลกแล้วก็ฝัดด้วยกระด้ง แยกแกลบข้าวออกทิ้งเลือกกากออกให้หมด นำข้าวสารที่ได้ใปตำหรือ "ซ้อม" ในครกตำข้าวอีกครั้งหนึ่ง โดยพยายามตำให้ข้าวสารแตกละเอียดมากที่สุดเสร็จแล้วนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำตาลและเกลือก็รับประทานได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น