วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary Practice 1 ข้อ 11-20

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary Practice 1 ข้อ 11-20
11. I must get a new pair of shoes because the soles of my present pair .............. .
          1. have worn in
          2. have worn out
          3. have worn under
          4. have worn through
เฉลยข้อ 2. have worn out คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค ฉันต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่ เพราะว่าพื้นรองเท้าคู่ปัจจุบันของฉันสึกเนื่องจากใช้มานานแล้ว คำว่า สึกเนื่องจากใช้มานานแล้ว คือ wear out
          wear in = สวมใส่รองเท้าใหม่ช่วงเวลาสั้น ๆ จนกระทั่งมันใส่สบาย
          wear through = วัสดุนั้นค่อย ๆ เกิดรูขึ้นตรงที่มันถูกทำให้บางขึ้น โดยการไปถูมันมาก ๆ หรือใช้มันมาก
******************************************************
12. Many people are complaining about the poor service of this restaurant.
          1. grumbling
          2. protesting
          3. shouting
          4. provoking
เฉลยข้อ 1 grumbling คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค ประชาชนจำนวนมากกำลังบ่นเกี่ยวกับการบริการที่แย่ของภัตตาคารนี้ คำว่า บ่น complain เหมือนกับคำว่า grumble
          grumble = to complain in a quiet but slightly angry way : (+ about/at)
          บ่นในวิธีเงียบ ๆ แต่โกรธเล็กน้อย เช่น
          Our neighbors often grumble about the noise we make.
          complain = to say that you are annoyed, not satisfied, or unhappy about something or someone : (+ of/about/to someone about, of/that........)
          พูดว่าคุณรู้สึกรำคาญ, รู้สึกไม่พอใจ หรือไม่มีความสุขเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือคนบางคน เช่น
          We called up to complain about the potholes in the road.
          Several women have complained of sexual harassment.
          Some scientists complained that manned space flight takes money away from other research.
          I complained to the landlord about the leak.
          protest (V) = คัดค้าน, ประท้วง
          shout (V) = ตะโกน
          provoke (V) = กระตุ้น, ยุแหย่, ยั่วยุ
******************************************************
13. When the candle was lighted, the flame ............. the entire room.
          1. ignited
          2. exerted
          3. illustrated
          4. illuminated
เฉลยข้อ 4. illuminated คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค เมื่อเทียนไขถูกจุด เปลวไฟก็ให้แสงสว่างห้องทั้งห้อง คำว่า ให้แสงสว่าง คือ illuminate
          ignite (V) = จุดประกายไฟ, เผาไหม้
          exert (V) = ใช้ความพยายาม, ออกแรง
          illustrate (V) = อธิบายยกตัวอย่าง
******************************************************
14. The little boy was .............. in accepting the sweets untils his mother nodded at him.
          1. reluctant
          2. hesitant
          3. deliberating
          4. eager
เฉลยข้อ 2. hesitant คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค เด็กผู้ชายตัวเล็กลังเลใจในการยอมรับขนมหวานจนกระทั่งแม่ของเขาผงกศีรษะให้เขารับ คำว่า ลังเลใจ คือ hesitant
          reluctant (adj.) = ที่ลังเล, ที่ไม่เต็มใจ (สังเกตความหมายภาษาอังกฤษ)
          reluctant = slow and unwilling : ช้าและไม่เต็มใจ เช่น
          At first, the bank was reluctant to lend me the money.
          hesitant = uncertain about what to do or say because you are nervous or unwilling :
          ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำหรือพูดเพราะว่าคุณกระวนกระวายใจ (หวาดกลัว) หรือไม่เต็มใจ เช่น
          She is hesitant to draw conclusions until the study is over.
          deliberate (adj.) = ที่ตั้งใจ, ที่ทำโดยเจตนา
          eager (adj.) = กระตือรือร้น, ที่สนอกสนใจ
******************************************************
15. He passed away on Friday ; the funeral will be on Sunday.
          1. left
          2. arrived
          3. died
          4. retired
เฉลยข้อ 3 died คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค เขาตายวันศุกร์ พิธีฝังศพจะมีขึ้นวันอาทิตย์ คำว่า pass away = ตาย เหมือนกับคำว่า die
          pass away = an expression meaning "to die," used because you want to avoid upsetting someone by saying this directly :
          คำพูดนี้แปลว่า "ตาย" ใช้เพราะว่าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการทำให้คนบางคนเสียใจโดยการพูดคำ ๆ นี้ตรง ๆ เช่น
          It's been over a year since Mrs. Brown passed away.
          leave (V) = หยุด, ทิ้ง
          arrive (V) = มาถึง, ไปถึง
          retire (V) = ปลดเกษียณ, เข้านอน
******************************************************
16. The leaf provides a good ............ for the grasshopper that is green like it.
          1. defence
          2. shelter
          3. camouflage
          4. security
เฉลยข้อ 3 camouflage คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค ใบไม้ให้การพรางตัวที่ดีกับตั๊กแตนซึ่งมีสีเขียวเหมือนมัน คำว่า การพรางตัว คือ camouflage
          defence (N) = การป้องกัน, การพิทักษ์
          shelter (N) = ที่พัก, ที่กำบัง
          security (N) = ความปลอดภัย
******************************************************
17. When a doctor examines a patient, he is looking for ............. .
          1. symptoms
          2. clues
          3. faults
          4. traces
เฉลยข้อ 1 symptoms คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค เมื่อหมอตรวจคนไข้ เขากำลังค้นหาอาการของโรค คำว่า อาการของโรค คือ symptom
          clue (N) = เงื่อนงำ, เบาะแส, ร่องรอย
          fault (N) = ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด
          trace (N) = รอย, ร่องรอยของความทรงจำ
******************************************************
18. The stadium has a seating ................ of fifty thousand.
          1. ability
          2. capacity
          3. accommodation
          4. numeral
เฉลยข้อ 2 capacity คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค สนามกีฬานั้นมีความจุของที่นั่ง 50,000 ที่ คำว่า ความจุ คือ capacity
          ability (N) = ความสามารถ
          accommodation (N) = ที่พักอาศัย
          numeral (N) = ตัวเลข
******************************************************
19. There is absolutely no ............. for comparison of their results since they are at different levels.
          1. standard
          2. necessity
          3. sympathy
          4. ground
เฉลยข้อ 4. ground คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค ไม่มีขอบเขตความรู้สำหรับการเปรียบเทียบที่มีผลต่อผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ เพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ต่างกัน คำว่า ขอบเขตความรู้ คือ ground
          ground = an area of knowledge, ideas, experience etc. :
          ขอบเขตของความรู้, ความคิด, ประสบการณ์ ฯลฯ เช่น
          Scientists are breaking new ground ( = discovering new ideas) in surgical techniques.
          standard (N) = มาตรฐาน
          necessity (N) = ความจำเป็น
          sympathy (N) = ความเห็นอกเห็นใจ
******************************************************
20. My father said that his heart was in his mouth when he saw two burly men enter his office.
          1. he had a heart attack
          2. he was very calm
          3. he was furious
          4. he was frightened
เฉลยข้อ 4. he was frightened คำอธิบาย
          ความหมายของประโยค คุณพ่อของฉันพูดว่า หัวใจของเขาอยู่ในปากของเขา เมื่อเขาเห็นผู้ชายร่างกายกำยำล่ำสัน 2 คน เดินเข้ามาในที่ทำงานของเขา จากความหมายในประโยคข้างเคียง เราจะเดาได้ว่า คุณพ่อรู้สึกตกใจกลัว และพอดูความหมายของสำนวน his heart was in his mouth ก็จะรู้ว่า คุณพ่อรู้สึกตกใจกลัว นั่นเอง
          คุณพ่อรู้สึกตกใจกลัว คือ he was frightened
          your heart was in your mouth = used in order to say that you felt very nervous or frightened :
          ใช้เพื่อพูดว่าคุณรู้สึกหวาดกลัวหรือตกใจกลัว เช่น
          My heart was in my mouth - - I was sure the tree was going to hit him.
          heart attack (N) = หัวใจวาย
          calm (adj.) = สงบเงียบ
          furious (adj.) = โกรธจัด
******************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น