วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Microsoft Office 2010 Thai + Active

Microsoft Office 2010 Thai + Active
Microsoft Office 2010 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะMicrosoft มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ Microsoft Office ตัวที่ผมนำมาให้โหลดนั้น มี  Activation
ทำให้สามารถใช้งานงานจนไม่มีวันหมดอายุครับ ส่วนคุณสมบัตินั้นอยู่ในหัวข้อต่อไปครับ

คุณสมบัติของเครื่องที่จะสามารถใช้งาน MicrosoftOffice 2010 เวอร์ชั่นเบต้าได้ ได้แก่

• มีระบบประมวลผลขนาดไม่ต่ำกว่า 500 เมกกะเฮิร์ทซ์ 32 บิท หรือ 64 บิท
• หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 256 เมกกะไบท์
• พื้นที่ดิสก์ไม่ต่ำกว่า 3 กิกะไบท์
• จอที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1,024x768 พิกเซล
• DVD-R/W Drive
• วินโดวส์ เอ็กซ์พี เซอร์วิสแพค 3 (32 บิท)
• วินโดวส์ วิสต้า เซอร์วิสแพค 1 (32 บิท หรือ 64 บิท)
• วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 อาร์ 2 (32 บิท หรือ 64 บิท)
• วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008 เซอร์วิสแพค 2 (32 บิท หรือ 64 บิท)
• วินโดวส์ 7 (32 บิท หรือ 64 บิท)

เครื่องมือก็ประกอบไปด้วย

Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft SharePoint Workspace
Microsoft OneNote
Microsoft OutLook
Microsoft PowerPoint
Microsoft Publisher
Microsoft Word
Microsoft InfoPath
**************************************************
    part1 http://www.mediafire.com/?g4uryho3tjn62er
    part2 http://www.mediafire.com/?u0bjx1vyv6y66y8
    part3 http://www.mediafire.com/?3d5vusra7crunhu
    part4 http://www.mediafire.com/?1yvg9o6kvy3ifit
*************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น