วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คลินิกหมอสูติ-ฉีดยากันบาดทะยัก

คลินิกหมอสูติ-ฉีดยากันบาดทะยัก
การฉีดยากันบาดทะยักมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ
ตอบคำถาม
การฉีดยากันบาดทะยัก เพื่อป้องกันการเกิดบาดทะยักในบุตร ยกเว้นรายที่แพ้ยานี้ จึงไม่ต้องฉีดยานี้ การฉีดจะฉีด 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก แล้วครั้งที่สอง อีกครั้งหนึ่งเดือนหลังเข็มแรก และเข็มที่สามห่างจากเข็มแรกหกเดือน
*********************************************
ขอขอบคุณ ข้อมูลดีดีจาก วารสารรักลูก ฉบับที่ 227
*********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น