วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คำถามชีววิทยา-สารละลายใดทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเกิด Haemolysis

คำถามชีววิทยา-สารละลายใดทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเกิด Haemolysis_Force8949
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=NAVwUimk60A
************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น