วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบรมครู วิทย์-คณิต สสวท ระดับประถม-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ

อบรมครู วิทย์-คณิต สสวท ระดับประถม-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ_Force8949-1 of 4
วิดีโอของคุณจะนำขึ้นแสดงในอีกสักครู่ที่:
http://www.youtube.com/watch?v=ezARrPE_gd4
************************
อบรมครู วิทย์-คณิต สสวท ระดับประถม-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ_Force8949-2 of 4
วิดีโอของคุณจะนำขึ้นแสดงในอีกสักครู่ที่:
http://www.youtube.com/watch?v=EtNr42Tkh1c
************************
อบรมครู วิทย์-คณิต สสวท ระดับประถม-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ_Force8949-3 of 4
วิดีโอของคุณจะนำขึ้นแสดงในอีกสักครู่ที่:
http://www.youtube.com/watch?v=afoArEGTgh0
************************
อบรมครู วิทย์-คณิต สสวท ระดับประถม-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ_Force8949-4 of 4
วิดีโอของคุณจะนำขึ้นแสดงในอีกสักครู่ที่:
http://www.youtube.com/watch?v=6zjc9eX9P_4
************************ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น