วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คลินิกหมอสูติ-ลูกดิ้นแบบไหนดิ้นมากดิ้นน้อย

คลินิกหมอสูติ-ลูกดิ้นแบบไหนดิ้นมากดิ้นน้อย
เราจะนับการดิ้นของลูกในครรภ์อย่างไรว่าดิ้นมากดิ้นน้อย และแบบไหนที่เป็นปกติ
ตอบคำถาม
การนับการดิ้นของลูกในครรภ์ว่าดิ้นมากหรือน้อย ทางการแพทย์หมายถึงจำนวนครั้งของการดิ้นหรือการเคลื่อนไหว เพื่อติดตามดูสุขภาพของทารกในครรภ์ว่าอยู่สุขสบายหรือไม่ อย่างไร ความสำคัญอยู่ที่จำนวนครั้งของการดิ้นในแต่ละวัน ถ้าสังเกตว่าจำนวนครั้งลดลงกว่าร้อยละ 50 ก็น่ารายงานให้แพทย์ทราบ หรืออาจลองนับจำนวนครั้งในหนึ่งชั่วโมงหลังอาหารสามมื้อ ถ้าน้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อชั่วโมง แพทย์ก็จะถือว่าสำคัญและต้องตรวจพิเศษอย่างอื่นเพิ่มเติม ระยะเวลาที่จะเริ่มนับควรเริ่มตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไป
*********************************************
ขอขอบคุณ ข้อมูลดีดีจาก วารสารรักลูก ฉบับที่ 227
*********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น