วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ UROLOGIC SURGERY

หนังสือการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ UROLOGIC SURGERY

การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ UROLOGIC SURGERY รศ.นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

อารัมภบท
..........การผ่าตัดระบบปัสสาวะ หรือการผ่าตัดทางยูโรโลยี เป็นงานของศัลยแพทย์ได้กระทำมานานกว่า 4,000 ปี นับตั้งแต่หมอศรุตรา แห่งชมพูทวีปได้กระทำ และบันทึกไว้เป็นภาษาสันสกฤต โรคระบบปัสสาวะพบอยู่ทั่วไปในงานประจำวันของแพทย์ และงานผ่าตัดใหญ่ทั้งมวลจะขาดเสียไม่ได้ที่จะมีผ่าตัดระบบปัสสาวะมาเกี่ยวข้อง จากสถิติการผ่าตัดใหญ่ของภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี 2538 มีทั้งสิ้น 10,000 ราย เป็นการผ่าตัดทางยูโรโลยีประมาณหนึ่งในสี่ ดังนั้นศัลยแพทย์พึงฝึกฝนความชำนาญทางด้านนี้ เพื่อผ่าตัดให้ผู้ป่วยหายดีและปลอดภัย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการผ่าตัดที่ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ และศัลยแพทย์ ตลอดจนบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะได้สอดแทรกประสบการณ์ ความเห็น บทวิจารณ์ ในทุกแง่ทุกมุม เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่วงการแพทย์ และหวังว่าคงจะให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน

หนังสือเล่มนี้ตั้งใจ Scan เพื่อส่งต่อให้ผู้สนใจครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น