วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสืออาหารเสริมสุขภาพเด็ก - อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล

หนังสืออาหารเสริมสุขภาพเด็ก - อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล
คำนำ
..........วัยเด็ก เป็นวัยที่มีความต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายจำนวนมาก เพราะในวัยนี้ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของเด็ก การให้อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเพียงพอและครบถ้วนซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะเลือกอาหารให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ เด็กจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดสมดังตั้งใจ

..........นอกจากนี้ การให้อาหารที่มีคุณค่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับเด็กอีกด้วย เพราะในวัยเด็กจะมีภุมิต้านทานโรคต่ำ ทำให้เด็กเกิดการเจ็บป่วยได้โดยง่าย การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกินเพื่อสุขภาพของเด็กจึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้

..........หนังสือเล่มนี้ ได้เสนอแนะอาหารที่มีสรรพคุณบำรุงสุขภาพให้กับเด็กตามตำรับพื้นบ้านของจีน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพเด็กในความดูแลของท่านอยู่ไม่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น