วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือทฤษฎีแพทย์จีน ลิ้นบอกโรค-นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล

หนังสือทฤษฎีแพทย์จีน ลิ้นบอกโรค-นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล

จากผู้เขียน
..........ตำราเกี่ยวกับความรู้แพทย์แผนจีนในประเทศไทยมีอยู่จำนวนน้อย ในขณะที่กระแสความเรียกร้องต้องการมีมาก
..........ประชะชนมีความตื่นตัวที่อยากรู้การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ (นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน) ซึ่งรวมถึงแพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบันจำนวนไม่น้อยหันมาศึกษาการฝังเข็ม ศึกษาการแพทย์แผนจีนเพื่อเปิดทัศนะและแนวคิดในการดูแลสุขภาพ
.........การรักษาด้วยศาสตร์วิชาแพทย์แผนจีนให้ได้ผลดี ปัญหาพื้นฐานอยู่ที่ความสามารถของแพทย์ที่จะรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคให้ถูกต้อง จึงจะสามารถกำหนดแผนการรักษา กำหนดตำรับยา ตัวยา หรือกำหนดจุดฝังเข็ม เพื่อการรักษาได้
..........การเสริมความรู้เพื่อการตรวจวินิจฉัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับของการวินิจฉัยแยกโรค เพื่อการรักษาของแพทย์ แต่ที่สำคัญกว่านั้นยังสามารถนำมาบ่งบอกภาวะไม่สมดุลของร่างกาย (ในภาวะที่ดูเหมือนปกติที่ตรวจไม่พบความผิดปกติในความหมายทางแพทย์แผนปัจจุบัน) เพื่อการป้องกันส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย
..........การดูลิ้นและการจับชีพจรเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำ และเป็นจุดเด่นของการวินิจฉัยโดยศาสตร์แพทย์จีน การดูลิ้น มองได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายกว่าการจับชีพจร ซึ่งต้องผ่านการสัมผัส ถ่ายทอดเป็นความรู้สึกจากอาจารย์สู่ลูกศิษย์
..........ตำรา "ลิ้นบอกโรค" เล่มนี้ เป็นผลสืบเนื่องและเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากองค์ความรู้พื้นฐาน "ทฤษฎีแพทย์จีน" ที่คุณวิทิต วัณนาวิบูล (พี่ชาย) ได้เริ่มต้นเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งท่านได้เป็นผู้ถ่ายทอดการแพทย์แผนจีนแก่ผู้เขียน ตำราเล่มนี้จึงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของท่าน ที่ต้องการให้การแพทย์แผนจีนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น