วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือ 20 คำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ง - ศจ.นพ.ไพรัช เทพมงคล

หนังสือ 20 คำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ง - ศจ.นพ.ไพรัช เทพมงคล
คำนำ
..........หนังสือ 20 คำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็งเล่มนี้ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต้นอ้อ ซึ่งผู้เขียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถจะทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณภาพดีที่สุดและราคาจำหน่ายถูกที่สุดตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปได้อ่านหนังสือเล่มนี้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด

..........ผู้เขียนเองได้ปฏิบัติงานคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคมะเร็งมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี เห็นว่าโรคมะเร็งยังเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าโรคเอดส์และมีอัตราตายมากกว่าโรคเอดส์ด้วยซ้ำ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วโรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าโรคอยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็นหรือเป็นน้อย และเป็นโรคที่ป้องกันได้ ตัวผู้ป่วยมะเร็งเอง, ญาติของผู้ป่วยหรือแม้แต่ประชาชนโดยทั่วไปยังมีปัญหา และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งไม่ถูกต้องหรือไม่ดีพอ เริ่มจากอาการของโรคมะเร็งตั้งแต่เพิ่งเริ่มเป็นว่ามีอาการอะไรบ้าง? จะไปตรวจได้ที่ไหนที่สามารถจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ได้เร็วที่สุด? จะรักษากันอย่างไร? และจะปฏิบัติตัวขณะหรือหลังการรักษาอย่างไร? ยิ่งไปกว่านั้นบางคนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิดไปจากความเป็นจริงเลย เช่น คิดว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หรือเมื่อเป็นแล้วก็หลงไปรักษาโดยวิธีที่ผิด ทำให้เสียเงินทองไปมากมายและที่สำคัญที่สุดต้องเสียชีวิตไปด้วย ทั้ง ๆ ที่ถ้าได้รับการรักษาโดยวิธีที่ถูกต้องในระยะที่โรคเพิ่งเริ่มเป็นก็สามารถจะรักษาให้โรคหายได้

..........ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และทำให้สามารถจะปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ที่มีญาติเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผลการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น