วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือการตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้น - ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือการตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้น - ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือการตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้น - ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนำ
..........หนังสือ "การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้น" นี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากตำราหลาย ๆ เล่ม รวมทั้งได้แนวความคิดและความรู้ที่ได้เรียนมาจาก Institute of Ophthalmology University of London เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการประเมินสุขภาพและวิชาการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น อีกทั้งใช้เป็นคู่มือสำหรับพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วไปที่สนใจ โดยมีเนื้อหาสาระกล่าวถึงปัญหาของคนตาบอด กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นของดวงตา การซักประวัติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การวินิจฉัยและการรักษาโรคตาที่พบบ่อยรวม 9 โรค การใช้ยาทางตารวมทั้งการให้การพยาบาลดวงตาทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น