วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือ Test Your Creative Thinking คู่มือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ - รัชนี เอนกพีระศักดิ์ แปล

หนังสือ Test Your Creative Thinking คู่มือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ - รัชนี เอนกพีระศักดิ์ แปล
จากผู้แปล
.........คู่มือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เล่มนี้แต่งโดยลอยด์ คิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดแนวข้าง ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบคำถามปริศนามามากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแต่งหนังสือหลายต่อหลายเรื่อง จึงเชื่อได้ว่าแบบทดสอบเล่มนี้ได้รับการออกแบบจากผู้รู้ที่มีความเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง

..........หนังสือ คู่มือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ นี้มีแบบทดสอบมากกว่า 200 ข้อ เพื่อท้าทายให้คุณลองฝึกทดสอบทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ของคุณ การทำแบบทดสอบนี้ต้องอาศัยการมองปัญหาอย่างครอบคลุมออกไปจากกรอบความคิดเดิม ๆ ใช้การวิเคราะห์ ไม่ยึดโยงกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่มีความยืดหยุ่น ลื่นไหลในทุกทิศทุกทาง และมองทุกอย่างว่าเป็นไปได้ เพื่อให้คุณได้มองเห็นคำตอบที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อน และคุณจะพบว่าคุณเองก็สามารถทำข้อสอบลักษณะนี้ได้ ซึ่งนั่นแปลว่า คุณก็มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เช่นกัน เพียงแต่วิธีการดำเนินชีวิต การเรียนการสอนอันเป็นแบบแผนที่เราร่ำเรียนมา รวมถึงวิธีการทำงานประจำวันทำให้เราไม่ได้ใช้ความสามารถด้านนี้มากนัก หรืออาจไม่ได้ใช้เลยก็ได้

.........แรงบันดาลใจที่ผู้แปลได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือ คนเราล้วนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยกันทุกคน เพียงแต่เราไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ใช้ แต่หากเราได้ใช้พรสวรรค์ในด้านนี้ ซึ่งเกิดจากการให้โอกาสจิตใต้สำนึกและการหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณได้แสดงบทบาทในการคิด ประกอบกับการใช้วิธีคิดที่แตกต่างออกไปดังได้กล่าวแล้ว เราน่าจะสามารถมีแนวคิดใหม่ ๆ หรือทำอะไรใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคมและโลกได้ ดังเช่นที่นักวิทยาศาสตร์ นักคิด ศิลปินทั้งหลายที่มีชื่อเสียงผู้ได้สร้างคุณูปการต่าง ๆ ให้โลกได้ทำเป็นตัวอย่างให้ประจักษ์แล้ว

..........ผู้แปลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และช่วยจุดประกายให้พวกเราได้ใช้พรสวรรค์ตามธรรมชาติของเรา เพื่อลองคิดด้วยวิธีใหม่ ๆ อันนำไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง และใครจะรู้ได้ว่าเราเองก็อาจเป็นผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมและอาจไปถึงระดับที่ใหญ่ขึ้นไปได้ด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่มีในตัวเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น