วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือ ชุดอาหารต้านโรค อาหารหญิงวัยทอง

หนังสือ ชุดอาหารต้านโรค อาหารหญิงวัยทอง
คำนำ
..........วัยของคนโดยเฉพาะเพศหญิง แบ่งเป็นวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยกลางคน และก็วัยทองอันเป็นวัยก่อนสู่วัยชรา วัยเหล่านี้วัดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระเป็นสำคัญ ส่วนวุฒิภาวะนั้นไม่อาจวัดจากอายุได้ เพราะเป็นการพัฒนาที่ได้มาด้วยวิถีชีวิต ประสบการณ์ หน้าที่การงาน เป็นสำคัญ

..........วัยทองนั้นมีทั้งในท่านหญิงและท่านชาย แต่หนังสือฉบับนี้เน้นที่ท่านหญิง เพราะเป็นวัยที่ประสบเคราะห์กรรมมากมายในเรือนร่างโครงสร้างทุกส่วนของร่างกาย วัยนี้วัดกันที่ช่วงอายุ 40-45-50-55 ปี ทั้งนี้มีเรื่องภาวะการหมดประจำเดือนเป็นตัวกำหนดอย่างสำคัญ บางคนหมดประจำเดือนเมื่ออายุ 40 ปีเท่านั้น บางคนเริ่มหมดอายุ 45 ปี ช่วงสำคัญที่ทางการแพทย์กำหนดการหมดประจำเดือนที่สมควรแก่ร่างกาย คือช่วงอายุ 45-55 ปี ดังนั้นสตรีจำนวนมากจึงเริ่มมีภาวะหมดประจำเดือนเมื่ออายุ 50 ปีเป็นต้นไป

..........อาการหมดประจำเดือนเกี่ยวข้องกับเคราะห์กรรมร่างกายดังนี้ เกิดภาวะร้อนวูบวาบฉับพลัน เกิดภาวะเครียดโดยไม่มีสาเหตุ เกิดภาวะเลือดตกมากผิดปกติอันนำไปสู่ภาวะโลหิตจาง เกิดภาวะกระดูกบางกระดูกพรุน เกิดภาวะผิวบางผิวเหี่ยว (ผู้หญิงทุกวัยกลัวนักแล) ซึ่งนำไปสู่ภาวะชราภาพ ผิวตกกระดำหรือกระขาว ผมร่วงไม่งอกอีกแล้วจึงทำให้ผมบาง

..........อาการเหล่านี้ป้องกันหรือบรรเทาได้ด้วยอาหาร อาหารการกินที่เหมาะสมกับผู้หญิงวัยทองยังสามารถป้องกันโรคอันสืบเนื่องจากวัย เช่น โรคหลงลืม โรคความดัน โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุนกระดูกบาง โรคเบาหวาน เป็นต้น

..........สารอาหารจากอาหารธรรมชาติ คือยาอันวิเศษ หนังสือเล่มนี้ช่วยทำให้เรารับประทานยาอันวิเศษได้อย่างอร่อย เป็นการบำรุงจิตใจให้แช่มชื่นด้วยรสโอชะหน้าตาน่ากินของอาหารนั้น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น