วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือ อุรเวชช์ 2001 - สมาคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทย

หนังสือ อุรเวชช์ 2001 - สมาคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมวิทยาการเกี่ยวกับโรคทรวงอกและสามัคคีธรรมระหว่างอุรแพทย์
คำนำ
.........โรคของระบบหายใจเป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก แพทย์ทั่วไปแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางอุรเวชช์ ก็จำต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เอง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

..........ในระยะหลัง ๆ นี้ ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคระบบหายใจได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากกว่าในสมัยก่อนมาก ได้มีการกำหนดมาตรฐานการรักษาโรคทางระบบหายใจต่าง ๆ ไว้หลายโรคด้วยกัน ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนี้ทำให้ยากต่อแพทย์ทั้งในและนอกสาขาวิชาที่จะติดตามได้ทัน

..........ทางสมาคมอุรเวชช์ฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูวิชาการระยะสั้นขึ้นทุกปีโดยต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ และทบทวนความรู้เก่าที่สำคัญทางอุรเวชช์ แก่แพทย์ทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน และจากต่างประเทศ

..........ทางสมาคมฯ หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการเข้ารับการอบรมนี้ โดยคาดว่าจะมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคทางระบบการหายใจที่สำคัญดีขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทำให้ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคระบบหายใจได้ดีขึ้น ได้ผลดี ปลอดภัยกว่าเดิม และสิ้นเปลืองน้อยลง
สารบัญ
บทที่ 1 ปอดอักเสบในผู้ป่วยภูมิต้านทานออมชอม (Pulmonary Infection in Compromised Host)
บทที่ 2 ปอดอักเสบที่เกิดในชุมชนที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Community-Acquired Pneumonia in Srinagarind Hospital)
บทที่ 3 ปอดอักเสบในประเทศไทย (Pneumonia in Thailand) การจำแนกชนิด ระบาดวิทยา และเชื้อก่อโรค
บทที่ 4 โรคปอดบวมที่เกิดในชุมชน
บทที่ 5 ปอดบวม
บทที่ 6 Pulmonary Function Testing and Its Clinical Application
บทที่ 7 Chronic Obstructive Pulmonary Disease
บทที่ 8 แนวทางในการรักษาโรคหอบหืดในปัจจุบัน
บทที่ 9 Interstitial Lung Disease : Principles & Update 2001
บทที่ 10 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ DOTS
บทที่ 11 Multidrug Resistance Tuberculosis (MDR-TB)
บทที่ 12 การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในกรณีพิเศษ
บทที่ 13 Practical Management in Mechanical Ventilation and Update
บทที่ 14 New Treatment in Lung Cancer : Non-small Cell Lung Cancer
บทที่ 15 มลภาวะทางอากาศและระบบการหายใจ (Air Pollution and The Lung : From Molecular Biology to Therapy)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น