วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว รวม 10 ตอน

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว รวม 10 ตอน

[img]http://upic.me/i/50/00..1.jpg[/img]

**************************************************************
[img]http://upic.me/i/2m/9b100.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/1p/8.1-100_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?o6q19xqdvqtkpg7
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100_Force8949.7z.002
(67.94 MB)
http://www.mediafire.com/?y7ii3vdyzbtl0a1
**************************************************************
[img]http://upic.me/i/2a/kegns.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/wv/e.1-_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การบวกลบระคน_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?686bg0fjx5ocxoc
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การบวกลบระคน_Force8949.7z.002
(64.24 MB)
http://www.mediafire.com/?uw27ohg9ti0bytq
**************************************************************
[img]http://upic.me/i/bd/kk100.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/b6/u.1-100_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?vvuvkd4i4vmv5a3
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100_Force8949.7z.002
(63.59 MB)
http://www.mediafire.com/?owsnmflo8flgdsg
**************************************************************
[img]http://upic.me/i/iu/8ij2f.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/wz/b.1-_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การเตรียมความพร้อมรูปเรขาคณิตและแบบรูปเรขาคณิต_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?5m2xe9kfztdtyv7
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การเตรียมความพร้อมรูปเรขาคณิตและแบบรูปเรขาคณิต_Force8949.7z.002
(54.88 MB)
http://www.mediafire.com/?ukphb8a8sm9vz4x
**************************************************************
[img]http://upic.me/i/8d/21-100.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/41/w.1-21-100_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-จำนวนนับ 21-100_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?vfdq4l5sj4y8lxz
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-จำนวนนับ 21-100_Force8949.7z.002
(96.24 MB)
http://www.mediafire.com/?ddd68p8u30txhm6
**************************************************************
[img]http://upic.me/i/jg/budbu.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/sx/t.1-_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?epl8p3jn5g3427r
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน_Force8949.7z.002
(73.83 MB)
http://www.mediafire.com/?1n1pljh31cn36kc
**************************************************************
[img]http://upic.me/i/ro/n6chb.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/6q/5.1-_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการบวก_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?4cc9qmf3xar94g6
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการบวก_Force8949.7z.002
(81.96 MB)
http://www.mediafire.com/?dfa79rfu81g5u5t
**************************************************************
[img]http://upic.me/i/g0/3hvzl.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/p1/m.1-_ss.jpg[/img]

คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการลบ_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?lc5o68t6h0mqzmc
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการลบ_Force8949.7z.002
(73.28 MB)
http://www.mediafire.com/?3y1fx5ubdn197vl
**************************************************************
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การเขียนในรูปกระจาย_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?k2ejz4h4ia1v915
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การเขียนในรูปกระจาย_Force8949.7z.002
(87.58 MB)
http://www.mediafire.com/?c88cmakedr01u9g
**************************************************************
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การเปรียบเทียบจำนวนและการเรียงลำดับจำนวน_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?tyef389m2fqfyk6
คณิต ป.1 ครูจอแก้ว-การเปรียบเทียบจำนวนและการเรียงลำดับจำนวน_Force8949.7z.002
(71.71 MB)
http://www.mediafire.com/?8krafo54lt99vch
**************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น