วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) วิชาเคมี รวม 24 แผ่นครบถ้วน

ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) วิชาเคมี รวม 24 แผ่นครบถ้วน
โดย รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
****************************************************************
เนื้อหาแบ่งเป็น
****************************************************************
01 สสารและการเปลี่ยนแปลง       
02 โครงสร้างอะตอม
03 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1           
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 3           
06 พันธะเคมี
07 พันธะเคมี, สมบัติของสาร           
08 สมบัติของสาร, ตารางธาตุ
09 เคมี                   
10 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11 สารประกอบคาร์บอน
12 สารประกอบคาร์บอน, สารชีวโมเลกุล
13 สารชีวโมเลกุล, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
14 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
15 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
16 สมดุลเคมี
17 สมดุลเคมี/สมดุลสารละลาย กรด-เบส 1
18 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 2
19 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 3
20 สมดุลสารละลาย กรด-เบส ปฏิกิริยา กรด-เบส
21 ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี   
22 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1
23 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2
24 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 3

************************************************************

01สสารและการเปลี่ยนแปลง_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2jc3nzy3zjc
01สสารและการเปลี่ยนแปลง_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?oigmzk04mwg
01สสารและการเปลี่ยนแปลง_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?emomtjhohm2
01สสารและการเปลี่ยนแปลง_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yzmvtzritir
01สสารและการเปลี่ยนแปลง_Force8949.part5.rar
(52.71 MB)
http://www.mediafire.com/?2y1lzakmkb1
*****************************************************
02 โครงสร้างอะตอม_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?loywzjnzkyi
02 โครงสร้างอะตอม_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?y4yzkjqjjim
02 โครงสร้างอะตอม_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tmowhnztmmk
02 โครงสร้างอะตอม_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?rynlzgziz0v
02 โครงสร้างอะตอม_Force8949.part5.rar
(73.07 MB)
http://www.mediafire.com/?dznxnyzjdzm
**************************************************
03 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?cmjucjmd0xz
03 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?eikgnyqmytx
03 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nwfyzdznnyl
03 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?xjmuedyaywk
03 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1_Force8949.part5.rar
(39.86 MB)
http://www.mediafire.com/?oh1tzvm1ijt
******************************************************
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jiidzotfugw
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nzfrjntnnnt
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ezioinomyzb
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?z1mwqnwygdd
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2_Force8949.part5.rar
(70.99 MB)
http://www.mediafire.com/?tibmimyzuim
******************************************************
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 3_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yydjh2x1h2n
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 3_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?dz4m0wy1edj
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 3_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mmkttj0tnmn
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 3_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?y2yzd2fjjrl
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 3_Force8949.part5.rar
(71.27 MB)
http://www.mediafire.com/?nmcyytvz2ml
****************************************************
06 พันธะเคมี_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?bibio13ulerwbcg
06 พันธะเคมี_Force8949.7z.002
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?4q8k9dvzpjbahq9
06 พันธะเคมี_Force8949.7z.003
(153.54 MB)
http://www.mediafire.com/?bd0ew23w9vwyuti
****************************************************
07 พันธะเคมี,สมบัติของสาร_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?otnwm3z123m
07 พันธะเคมี,สมบัติของสาร_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mzf52j1w5mx
07 พันธะเคมี,สมบัติของสาร_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?de1yy2moyyg
07 พันธะเคมี,สมบัติของสาร_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nedjqm5eemz
07 พันธะเคมี,สมบัติของสาร_Force8949.part5.rar
(91.83 MB)
http://www.mediafire.com/?ayk4o3wz2ng
****************************************************
08 สมบัติของสาร ตารางธาตุ_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?olriyd13tyz
08 สมบัติของสาร ตารางธาตุ_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zeldn21zmbk
08 สมบัติของสาร ตารางธาตุ_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zhdn52u5ewt
08 สมบัติของสาร ตารางธาตุ_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?d3ozo3uywxo
08 สมบัติของสาร ตารางธาตุ_Force8949.part5.rar
(26.86 MB)
http://www.mediafire.com/?oqoggnzyzw5
**************************************************
09 เคมี_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?4zmxmo2hwit
09 เคมี_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?qmvmzzotwyj
09 เคมี_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?kmumujtjt2b
09 เคมี_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ir5n0ydfyym
09 เคมี_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nymyondaudm
09 เคมี_Force8949.part6.rar
(3.36 MB)
http://www.mediafire.com/?2htaofdyvdh
***************************************************
10 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?kuqd0mmym5w
10 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mjgkymmij13
10 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?3mywmjynmyg
10 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?gouzujyuznt
10 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_Force8949.part5.rar
(97.14 MB)
http://www.mediafire.com/?2kdmyxjjzrx
**********************************************************
11 สารประกอบคาร์บอน_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?rwjxzzezjme
11 สารประกอบคาร์บอน_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ohdqzdyz0zx
11 สารประกอบคาร์บอน_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mjhmenyyyty
11 สารประกอบคาร์บอน_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mzdwzgmxqgd
11 สารประกอบคาร์บอน_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wmmydyzutrj
11 สารประกอบคาร์บอน_Force8949.part6.rar
(15.9 MB)
http://www.mediafire.com/?3w3zndzz1zz
****************************************************
12 สารประกอบคาร์บอน สารชีวโมเลกุล_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tzntljnfyzu
12 สารประกอบคาร์บอน สารชีวโมเลกุล_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?dnxa3itqlnd
12 สารประกอบคาร์บอน สารชีวโมเลกุล_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zozwz2dymyd
12 สารประกอบคาร์บอน สารชีวโมเลกุล_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?52zlrj4y3mn
12 สารประกอบคาร์บอน สารชีวโมเลกุล_Force8949.part5.rar
(81.72 MB)
http://www.mediafire.com/?2oyhyrkdyf4
************************************************************
13 สารชีวโมเลกุล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ky1lm4jquje
13 สารชีวโมเลกุล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?4lctwldlmry
13 สารชีวโมเลกุล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?bnwewuzhydr
13 สารชีวโมเลกุล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?4dmnyzkjwjm
13 สารชีวโมเลกุล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part5.rar
(58 MB)
http://www.mediafire.com/?jziecw3omzt
************************************************************
14 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wy5wb2md2zm
14 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?qiwfhimdz0v
14 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mojtmttkmjy
14 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ywg112jwdn2
14 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม_Force8949.part5.rar
(95.16 MB)
http://www.mediafire.com/?1djegdyzufe
************************************************************
15 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ummz3n0dnzz
15 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?gmyyozzzt0t
15 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mmkm2mdnwmx
15 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?kodjyqyfhmz
15 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?uemuzxaywqo
15 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี_Force8949.part6.rar
(21.27 MB)
http://www.mediafire.com/?vonz2ynzm5w
************************************************************
16 สมดุลเคมี_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?1kcfdyjmdrk
16 สมดุลเคมี_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?3tijlm3yd5i
16 สมดุลเคมี_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nj23cnt2zmi
16 สมดุลเคมี_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?y3zytg0n4yy
16 สมดุลเคมี_Force8949.part5.rar
(81.58 MB)
http://www.mediafire.com/?ix3nyhojz2z
************************************************************
17 สมดุลเคมี_สมดุลสารละลาย กรด-เบส_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?den5zm2byuz
17 สมดุลเคมี_สมดุลสารละลาย กรด-เบส_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yzwjhtwtjmj
17 สมดุลเคมี_สมดุลสารละลาย กรด-เบส_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?udmgmyrzmj3
17 สมดุลเคมี_สมดุลสารละลาย กรด-เบส_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zzmidyezwzy
17 สมดุลเคมี_สมดุลสารละลาย กรด-เบส_Force8949.part5.rar
(27.96 MB)
http://www.mediafire.com/?eom5ytkkzmy
************************************************************
18 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ztazmmidi3d
18 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?eyjtoy2yd2o
18 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mmxumywnwf2
18 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?m0kyodjg51y
18 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 2_Force8949.part5.rar
(29.75 MB)
http://www.mediafire.com/?lhyhujkmnnx
************************************************************
19 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 3_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?md1gwnkxmzj
19 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 3_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?kjzwmj2xtjd
19 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 3_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?v0y5ylzyv21
19 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 3_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ydyylnjmymm
19 สมดุลสารละลาย กรด-เบส 3_Force8949.part5.rar
(31.99 MB)
http://www.mediafire.com/?21bgj5ztgfu
************************************************************
20 สมดุลสารละลาย กรด-เบส ปฏิกิริยา กรด-เบส_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mmjqnyaq0y2
20 สมดุลสารละลาย กรด-เบส ปฏิกิริยา กรด-เบส_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yj4jmz4mmio
20 สมดุลสารละลาย กรด-เบส ปฏิกิริยา กรด-เบส_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?k2zzjmidnum
20 สมดุลสารละลาย กรด-เบส ปฏิกิริยา กรด-เบส_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?i5ydhndntgn
20 สมดุลสารละลาย กรด-เบส ปฏิกิริยา กรด-เบส_Force8949.part5.rar
(42.88 MB)
http://www.mediafire.com/?fdwuqdfwiza
************************************************************
21 ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zhzjrj44jg2
21 ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2zzumdddwmu
21 ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yybmyantdty
21 ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zmkitnyey2j
21 ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี_Force8949.part5.rar
(26.43 MB)
http://www.mediafire.com/?2iz0mmjy25m
************************************************************
22 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nwzmmczz5yj
22 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?cjvt5oiziyf
22 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mmmwymimfn5
22 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?i15nyzjmf2r
22 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1_Force8949.part5.rar
(47.25 MB)
http://www.mediafire.com/?nyiyjz55f5n
************************************************************
23 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?dmzkzyt2mtk
23 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?qxhm2nnomjl
23 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?urjmntzyzzm
23 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?kg4zkjzmjme
23 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2_Force8949.part5.rar
(45.23 MB)
http://www.mediafire.com/?lz2ymjzjynb
************************************************************
24 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 3_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?muqomomkg4n
24 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 3_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zongtmniktm
24 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 3_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wkyu5qqzoyy
24 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 3_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mdniminmnyt
24 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 3_Force8949.part5.rar
(10.97 MB)
http://www.mediafire.com/?duimbndjr4r
************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น