วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แห้ม ช่วยลดน้ำตาลในเลือด (สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน)

แห้ม ช่วยลดน้ำตาลในเลือด (สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน)
       
แห้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.
วงศ์ Menispermaceae
แห้ม แฮ่ม
[img]http://upic.me/i/x7/picture021.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/dh/picture070.jpg[/img]

แห้มเป็นสมุนไพรที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย
มีการกล่าวอ้างสรรพคุณอย่างมากมาย
จึงมีผู้นำมาทดลองใช้เป็นจำนวนมาก
เนื่องจากยังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้
การศึกษาลักษณะภายนอกเบื้องต้น พบว่าแห้มมีลักษณะคล้ายกับลำต้นของพืช
ที่มีชื่อเรียกว่าขมิ้นเครือ
ซึ่งมีผู้รายงานว่าเป็น Arcangelisia flava (L.) Merr. วงศ์ Menispermaceae
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่าแห้มเป็นสมุนไพรที่ได้มาจากพืชใด
เมื่อติดตามจนพบแหล่งกำเนิดของสมุนไพรแห้มแล้ว
ได้ตรวจสอบชื่อชนิดทางวิทยาศาสตร์ เมื่อทราบชื่อชนิดที่ถูกต้องแล้ว
ได้ศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของแห้ม
ผลการตรวจสอบลักษณะพืชตามหลักพฤกษอนุกรมวิธาน
และผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของสมุนไพร
พบว่าแห้มเป็นสมุนไพรที่ได้จากลำต้นของพืช
ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.
วงศ์ Menispermaceae
เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของลำต้นและใบแห้มได้จัดทำเป็นภาพวาดพร้อมคำบรรยาย
ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือใบ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลจำเพาะ
สำหรับการตรวจสอบชื่อชนิดของสมุนไพรได้
ตัวอย่างลำต้นแห้งของแห้มได้จัดเก็บและกำกับชื่อสำหรับเป็นสมุนไพรอ้างอิง
(authentic crude drug) ไว้ที่สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น