วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ถาม-ตอบ วัยเรียน เรื่อง สนับสนุนลูกเรียนอะไรดี

ถาม-ตอบ วัยเรียน เรื่อง สนับสนุนลูกเรียนอะไรดี
***********************************************************

[img]http://upic.me/i/sx/child_education.jpg[/img]

คำถาม
คุณแม่มีลูกอายุ 4 ขวบกว่า และ 2 ขวบกว่า และอยากทราบว่าจริงๆ แล้วลูกทั้งสองมีความถนัด
ในด้านใด เพื่อจะได้ส่งเสริมทักษะส่วนนั้นให้ดีขึ้น ลูกคนโตมีแนวโน้มที่จะชอบการวาดรูปมาก
ส่วนคนเล็กสนใจแต่เรื่องตุ๊กตา จึงรบกวนถามอาจารย์ว่าการศึกษาแนวไหนที่จะเหมาะกับความ
สนใจของเขาทั้งสอง
คำตอบ
ลูกในวัย 4 ขวบชอบการวาดรูปนั้น เป็นเพราะในวัยนี้จะเป็นวัยที่ลูกมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความรู้สึก และประสบการณ์ผ่านการวาดภาพได้ดี
ส่วนลูกวัย 2 ขวบกว่านั้นสนใจเล่นตุ๊กตา เพราะวัยนี้ลูกชอบสัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่ม การได้โอบ
กอดตุ๊กตาเอาไว้จะทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจ ความสนใจต่อการเล่นของลูกยังคงเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัย ยังไม่ใช่สิ่งที่จะบอกถึงความถนัดของลูกได้อย่างชัดเจน อย่าเพิ่งปักใจว่าสิ่งที่ลูก
สนใจนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความถนัดของลูก คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้ค้นพบความถนัดและ
ความสนใจด้วยตัวของลูกเองจากสิ่งที่ลูกได้ทดลองเล่น ทดลองทำ และสิ่งที่ลูกสนใจบางทีก็
เปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ สู่ความสนใจใหม่ได้อีก เช่น ระยะนี้ชอบเล่นตัวต่อมากทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้
ชอบเล่นตัวไดโนเสาร์
สำหรับโรงเรียนแนวที่เหมาะกับลูกของคุณแม่และเด็กๆในช่วงปฐมวัยทุกคนจะต้องเป็น
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้ลูกได้พัฒนาครบทุกด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ลูกของเราเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่ง คนดี สามารถทำกิจกรรม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ลูกจะได้พัฒนาทั้งด้าน EQ IQ และ MQ ไปพร้อมๆ กัน
นั่นเอง โรงเรียนในแนวนี้เราเรียกกันทั่วๆ ไปว่าเป็นโรงเรียนแนวเตรียมความพร้อม หรือแนว
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือแนวที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะให้ลูกได้ทำกิจกรรม
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับลูก กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมวิ่งเล่นออกกำลังกายกลางแจ้ง กิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
กิจกรรมที่ปลูกฝังให้ลูกรักการอ่านการเขียน ฯลฯ เพื่อสร้างให้ลูกของเราเป็นเด็กน่ารัก
รักการเรียนรู้ และมีลักษณะนิสัยที่ดี
**********************************************************
ขอบคุณข้อมูลจาก
อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข/โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
อ.สำเร็จ จันทร์โอกุล/ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
จากวารสารรักลูก Kids & School ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 กันยายน 2544 หน้า 30
**********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น