วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พ่อแม่รังแกลูก

พ่อแม่รังแกลูก

[img]http://upic.me/i/fz/t42c5.jpg[/img]

กลุ่ม Young Voice ในอังกฤษได้ศึกษาปัญหาการรังแกกันของเด็กปรากฏว่า
พบผลการวิจัยที่น่าเป็นห่วงมาก และผู้ใหญ่อย่างเราๆ น่าจะหันกลับมาทบทวน
ตัวเองว่าได้เลี้ยงลูกกันอย่างไรด้วยนะ
ผลคือ ร้อยละ 42 ของเด็กที่ถูกรังแก และ 1 ใน 3 ของเด็กที่ชอบรังแกคนอื่น
มักตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในบ้านมาก่อน
โดยร้อยละ 35 ของเด็กที่ถูกรังแกยอมรับว่า เคยถูกตีที่บ้าน
แบบนี้จะเรียกว่าพ่อแม่รังแกลูกก็คงไม่ผิด เพราะผลการวิจัยยังลงลึกไปอีกว่า
เด็กที่ชอบรังแกคนอื่นมักมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน
ชอบลงโทษด้วยการตีและใช้ความรุนแรงก้าวร้าว ส่วนเด็กที่ถูกรังแกก็มักเป็นเพราะ
ถูกเข้มงวดจากพ่อแม่มากเกินไป ไม่ปล่อยให้เด็กตัดสินใจด้วยตนเอง จนทำให้เด็ก
ขาดความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจำเป็นสำหรับต่อต้านการรังแกจากเพื่อน เหมือนกับว่า
พอขาดประสบการณ์ในการตอบโต้กลับ (ซึ่งไม่ได้หมายถึงการใช้ความรุนแรง
เข้าสู้ประเภทตาต่อตาฟันต่อฟันนะ) เลยพลอยทำให้เด็กมีแนวโน้มที่จะ
ถูกรังแกได้ง่าย

[img]http://upic.me/i/zj/72xkn.jpg[/img]

เอาเป็นว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบพอดีๆ แหละเหมาะที่สุด ตึงไปให้ผ่อนลงบ้าง
แต่ถ้าหย่อนเกินไป ก็ค่อยดึงกลับเข้ามาใหม่ แต่อย่าแรงนะ!
***********************************************************
ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก Kids & School ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 กันยายน 2544 หน้า 3
***********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น