วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ถาม-ตอบ วัยเรียน เรื่อง ลูกบ่นอยากย้ายโรงเรียน

ถาม-ตอบ วัยเรียน เรื่อง ลูกบ่นอยากย้ายโรงเรียน
***********************************************************

[img]http://upic.me/i/ze/5cm016.jpg[/img]

คำถาม
ลูกชายชอบบ่นให้ฟังว่าเมื่อไหร่จะย้านโรงเรียนให้เขาเสียที ลูกมีอาการซึมเศร้า ไม่ยิ้มแย้ม
เหมือนแต่ก่อน อยากทราบว่าระบบการสอนที่โรงเรียนมีผลกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
นี้หรือไม่

คำตอบ
เด็กอนุบาลพัฒนาการที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับการเล่นเป็นอย่างมาก การเล่นของเด็กนำพามา
ซึ่งความรู้พื้นฐานต่างๆ เด็กวัยนี้มักไม่ค่อยเบื่อง่าย เพราะเขาจะหาเรื่องเล่นได้เอง มีพลังสร้าง
สรรค์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบข้าง เด็กจะหยิบจับสิ่งใกล้ตัวแปรเปลี่ยนไปตามจินตนาการ
ในเด็กวัยอนุบาล หากครูเปิดโอกาสให้เล่นและให้เด็กได้คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง การเรียน
การสอนเช่นนี้จะช่วยให้เด็กมีชีวิตชีวาและชอบลงมือกระทำ ไม่เพียงแค่แบบฝึกหัด กิจกรรม
เหล่านี้ควรฝึกพร้อมทั้งสมอง ลงมือกระทำ และจิตใจร่วมด้วย ถ้าเป็นวัยประถมต้น ลูกจะมี
ความรู้สึกอ่อนไหว ความรู้สึกประทับใจและไม่ประทับใจสะท้อนออกมาได้ง่าย เด็กวัย 7 ขวบ
ขึ้นไป มักมีอารมณ์เป็นใหญ่ การเรียนการสอนควรตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึก เช่น สอน
ให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเรียน ตัวครูผู้สอนจะมีบทบาทอย่างมากต่อนักเรียน

แต่ถ้าลูกเศร้าซึม ให้คุณแม่ดูว่าลูกอยู่ในวัยไหน ระบบการสอนจะมีผลต่อพฤติกรรมขึ้นอยู่กับ
ระบบการสอนนั้น เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการและความต้องการของเด็กหรือไม่ ก่อนที่คุณแม่จะ
ปักใจว่าอะไรคือปัญหา คุณแม่ควรมองให้รอบด้านเสียก่อน คุณแม่ควรหาสาเหตุที่แท้ของ
ความเศร้าซึม อะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน เป็นด้วยเรื่องระบบการสอน ครู หรือเพื่อน ฯลฯ
คุณแม่ควรเป็นที่พึ่งได้ ฟังลูกก่อน ถ้าไม่หนักหนาก็ฟังเงียบๆ อย่าเพิ่งทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต
บางทีเด็กก็หาทางออกคลี่คลายปัญหาของเขาได้เอง
**********************************************************
ขอบคุณข้อมูลจาก
ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท / ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก
จากวารสารรักลูก Kids & School ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 กันยายน 2544 หน้า 31
**********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น