วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ...เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต 1-3

กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ...เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต 1-3


กบนอกกะลา ต้อนรับปีใหม่ ด้วยรายการในตอนพิเศษ กับอาชีพในฝัน
ที่ผูกพันกับเราตั้งแต่เกิด ไปจนตาย นั่นก็คือ แพทย์ หรือ หมอ ซึ่งทีมงานกบนอกกะลานั้น
ได้เฝ้าติดตาม เก็บข้อมูล และถ่ายทำ โดยใช้เวลากว่า 2 ปี ในรั้วศิริราช เพื่อหาคำตอบที่ว่า
กว่าที่ใครซักคนจะเป็นหมอได้นั้น จะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง มีความยากง่ายซักแค่ไหน
หมอที่ดีนั้นจะต้องเป็นอย่างไร และจะต้องใช้กำลังกายและกำลังใจมากขนาดไหน
จึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรค ไปตลอดเส้นทาง 6 ปี ของการศึกษาวิชาแพทย์ จนสำเร็จ
เป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ได้ แวนด้า อีฟ และทีมงาน ได้เข้าไปติดตามเส้นทางการเรียนรู้
ของเหล่านักศึกษาแพทย์ที่มีความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งมีระดับของความยาก
แตกต่างกันไปในแต่ละชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่การเตรียมความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 การสะสมความรู้พื้นฐานของการเป็นแพทย์ในชั้นปีที่ 2 และ 3
การเริ่มการทำงาน รักษาคนไข้จริงในชั้นปีที่ 4 การเรียนรู้ในการให้กำเนิดมนุษย์ในชั้นปีที่ 5
และการนำความรู้สูงสุดไปใช้ประโยชน์ในชั้นปีที่ 6 สิ่งสำคัญที่กบนอกกะลาได้เรียนรู้ก็คือ
คุณสมบัติของการเป็นหมอที่ดีนั้น นอกเหนือจากวิชาการแพทย์ที่เหล่านักศึกษาจะต้อง
เรียนรู้ให้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญที่จำเป็นอีกหลายสิ่งที่พวกเขาจะต้องฝึกฝนและ
ตั้งมั่นเอาไว้ ในทุกครั้งที่จะทำการช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
ความเด็ดเดี่ยว ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในการตัดสินใจ รวมไปถึง คุณธรรม จริยธรรม
และความเมตตากรุณา และการตั้งมั่นปณิธาน ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้อย่างดีที่สุด
เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และสามารถฝากชีวิตเอาไว้ในกำมือของ
คุณหมอทุกคนได้อย่างปลอดภัย ติดตามเส้นทางของอาชีพแห่งชีวิต กับด้าและอีฟ
ในกบนอกกะลาตอน กว่าจะเป็นหมอ เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต

******************************************************
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part01.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jzh4ddo4iwf
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part02.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?o3jjqmkhgyn
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part03.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?m4zwymtmj1m
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part04.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tdzmcgtzz3n
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part05.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?iktwowcmgjm
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part06.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?izjjz50oyak
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part07.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wzmmgy1ntxq
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part08.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yorzmjnezth
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part09.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?hjzntcighmm
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part10.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zx2fywn2yoh
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part11.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zz3jyentzx1
กบนอกกะลา - กว่าจะเป็นหมอ_Force8949.part12.rar
(19.61 MB)
http://www.mediafire.com/?ne31tmjnwdz

*********************************************
[img]http://upic.me/i/4f/mcg20.jpg[/img]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น