วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ถาม-ตอบ วัยเรียน เรื่อง อยากสอนให้ลูกรู้ทันคน

ถาม-ตอบ วัยเรียน เรื่อง อยากสอนให้ลูกรู้ทันคน
***********************************************************

[img]http://upic.me/i/gp/24517.jpg[/img]

คำถาม
ตอนนี้คุณพ่อมีลูกสาวอายุ 10 ขวบ และลูกชาย 11 ขวบ เป็นกังวลว่าควรจะสอนลูกอย่างไร
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยรู้เท่าทันและ
สามารถปรับตัวได้ด้วยดี

คำตอบ
ลูกสาวลูกชายเริ่มเข้าสู่วัยแรกรุ่น เป็นช่วงเวลาสำคัญมากอีกครั้ง ลูกวัยนี้จะเริ่มติดเพื่อน
ให้ความสำคัญกับเพื่อนและสังคมนอกบ้านมากขึ้นตามลำดับ การรู้เท่าทันความเป็นไปใน
สังคมจึงเป็นทักษะชีวิตอีกเรื่องที่ผู้ปกครองทุกท่านควรใส่ใจ การช่วยให้ลูกเข้าใจสถานการณ์
กล้าเผชิญปัญหาและหัดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง น่าจะช่วยให้เขาปรับตัวยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
ไม่มีอะไรดีไปกว่าประสบการณ์ตรงในการฝึกคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและหาวิธีการที่เหมาะสม
ด้วยตัวของเขาเอง

แบ่งสรรเวลาให้ลูก เคียงข้างลูกในการเรียนรู้ชีวิตและสังคม อาจเริ่มจากการดูทีวีด้วยกัน
อ่านหนังสือพิมพ์ด้วยกัน ท่องเที่ยวไปในสังคมที่หลากหลาย แตกต่าง หยิบยกปัญหาหรือ
อันตรายมาเป็นประเด็นคุยกัน ช่วยกันคิดวิเคราะห์ข่างเหตุการณ์ในสื่อมวลชน หาเหตุหาผล
และข้อควรปฏิบัติ ถ้าเป็นตัวเอง ถ้ามีโอกาส ควรฝึกประสบการณ์ตรงบ้าง เช่น การขึ้นรถ
ประจำทางโดยผู้ปกครองตามดูอยู่ห่างๆ พร้อมช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เสร็ขแล้วมาอภิปราย
สรุปว่าพบเห็นอะไร ต้องคิดต้องแก้ปัญหาอะไรเหมาะสมหรือยัง ชมเชยสร้างความมั่นใจ
ให้ลูกและมีคำแนะนำดีๆ เพิ่มเติมให้ อาจสร้างสถานการณ์จำลอง เช่น เมื่อมีคนแปลกหน้า
เข้ามาข้องแวะตีสนิทที่ปากซอย (หาคนมาเล่นบทบาทสมมุติโดยไม่บอกลูก) หลังจากนั้น
ก็มาคุยมาวิเคราะห์ปรับปรุงให้ดีขึ้น

พยายามเดินสายกลางให้ลูกมีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง สอนเขาเกี่ยวกับการคบเพื่อน
การวางตัว การหลีกหนียาเสพติด และการป้องกันตัวเองยามคับขัน โรงเรียนสอนมาบ้างแล้ว
แต่ควรย้ำสอนเพิ่มเติมอีกให้ขึ้นใจ รวมถึงเรื่องอันตรายใกล้ตัว กฏหมายที่ควรทราบ
การรู้สิทธิในตัวเอง หน้าที่ที่ควรทำ และการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีงาม

สรุปแล้วถ้าลูกคิดเป็นและมีประสบการณ์ชีวิตจะปรับตัวได้ดีแน่นอน
**********************************************************
ขอบคุณข้อมูลจาก
อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข/โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
อ.สำเร็จ จันทร์โอกุล/ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
จากวารสารรักลูก Kids & School ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 กันยายน 2544 หน้า 30
**********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น