วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สารต่างๆ ในน้ำปัสสาวะ

สารต่างๆ ในน้ำปัสสาวะ

โดยปกติคนจะกลั่นปัสสาวะออกมาประมาณ 750 - 1,500 ซีซี ต่อวัน
ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหน คนที่กินของเผ็ดหรือ
ทอดจะกระหายน้ำมากกว่าคนปกติ หรือในฤดูหนาวอากาศเย็น
น้ำปัสสาวะจะมีมากกว่าฤดูร้อนอากาศร้อนเพราะไม่เสียเหงื่อทางผิวหนัง
รสของปัสสาวะจะมีรสเค็มๆ ถ้าปัสสาวะเข้มจะมีรสขมนิดๆ
ในน้ำปัสสาวะมีอะไรดี มาดูกัน

ดร.ฟารอน นักชีวเคมีได้วิจัยสารต่างๆ ในปัสสาวะพบว่า 95%
เป็นน้ำ 2.5 % เป็นยูเรีย อีก 2.5% เป็นสารอื่นๆ ถ้าแยกส่วนประกอบ
ที่เป็นมิลลิกรัมออกมาในน้ำปัสสาวะ 100 ซีซี (ลูกบาศก์เซนติมเตร)
จะพบว่ามี
01. Urea Nitrogen ------ปริมาณ 682.00 มิลลิกรัม
02. Urea -----------------ปริมาณ 1,459.00 มิลลิกรัม
เป็นสารขับปัสสาวะ สารต้านอักเสบ ต้านไวรัส แบคทีเรีย
ผิวหนังอ่อนเยาว์ ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหาร
ขณะที่ดิ่มน้ำปัสสาวะเข้าไป
03. Creatinin Nitrogen -ปริมาณ 36.00 มิลลิกรัม
04. Creatinin ------------ปริมาณ 97.00 มิลลิกรัม
05. Uric acid nitrogen --ปริมาณ 12.30 มิลลิกรัม
06. Uric acid -------------ปริมาณ 36.90 มิลลิกรัม
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง
07. Amino nitrogen -----ปริมาณ 9.70 มิลลิกรัม
08. Ammonia nit. -------ปริมาณ 57 มิลลิกรัม
09. Sodium --------------ปริมาณ 212.00 มิลลิกรัม
10. Potassium -----------ปริมาณ 137.00 มิลลิกรัม
11. Calcium --------------ปริมาณ 19.50 มิลลิกรัม
12. Magnesium ----------ปริมาณ 11.30 มิลลิกรัม
13. Chloride --------------ปริมาณ 314.00 มิลลิกรัม
14. Total sulphate -------ปริมาณ 91.00 มิลลิกรัม
15. Inorganic sulphate --ปริมาณ 83.00 มิลลิกรัม
16. Inorganic phosphate ปริมาณ 127.00 มิลลิกรัม

นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ อีก ซึ่งมีดังนี้
1. เอนไซม์ ได้แก่
1.1 Amylase(diastase)
1.2 Lactic dyhydrogenate(LDH)
1.3 Leucine amino-peptdase(LAP)
1.4 Urokinase เป็นสารละลายลิ่มเลือด รักษาเส้นเลือดอุดตัน
2. ฮอร์โมน ได้แก่
2.1 Catecholamines
2.2 17-Catosteroids
2.3 Hydroxysteroids
2.4 Erytropoietine สารกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดง
2.5 Adenylate cyclase ประสานการทำงานฮอรโมนหลายชนิดในร่างกาย
โดยผ่านการทำงานของสาร cyclic AMP
2.6 Prostaglandin เป็นสารประจำถิ่นในเนื้อเยื่อหลายชนิด ควบคุมการอักเสบ
การรับรู้ความปวด การจับตัวของลิ่มเลือด ช่วยการทำงานของมดลูก
3. ฮอรโมนเพศ ช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวย ผิวพรรณดี ลดรอยย่น
และความหย่อนยาน สร้างสุขภาพจิตที่ดี ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด
ป้องกันกระดูกผุ
4. อินซูลิน คนที่เป็นเบาหวานจะได้อินซูลินเข้าไปช่วยเสริมสร้างการเจริญอาหาร
5. Melatonin พบในปัสสาวะตอนเช้า สารนี้ช่วยให้จิตใจสงบ
ลดความกระวนกระวาย หลับสบาย

แต่นักวิจัยยังเชื่อว่ายังมีสารอื่นอีกที่ยังไม่รู้จักอีกมาก

จากการทดลองวิจัยของ น.พ.ธรรมาธิกรี รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย
ได้ทดลองให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปัสสาวะของตนเอง 200 คน ได้ข้อสรุปดังนี้
1. เซลล์ร่างกายสามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้น อัตราการเผาผลาญในร่างกายสูงขึ้น
2. ช่วยให้ร่างกายช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในผู้ป่วยทุกราย ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดสูงขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น