วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

คณิต ป.2 ครูจอแก้ว รวม 10 ตอน

คณิต ป.2 ครูจอแก้ว รวม 10 ตอน

**************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลัก(มีการทด)_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?x7o3q8b1pasr868
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลัก(มีการทด)_Force8949.7z.002
(97.22 MB)
http://www.mediafire.com/?739n5i68np043k3
**************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การชั่ง_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?dpj7977ll7j50eu
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การชั่ง_Force8949.7z.002
(95.24 MB)
http://www.mediafire.com/?y37c5au5d9j2xrl
**************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การบวกและการคูณ_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?n5z3igpwvhgbn33
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การบวกและการคูณ_Force8949.7z.002
(97.68 MB)
http://www.mediafire.com/?yg8et16adalrt17
*************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?b3nc0tygng8c5qv
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000_Force8949.7z.002
(79.75 MB)
http://www.mediafire.com/?o8k6it2hw316amu
*************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การลบไม่กระจาย_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?ful82h9b4pd277y
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การลบไม่กระจาย_Force8949.7z.002
(70.16 MB)
http://www.mediafire.com/?ev2kum2fo74ez9a
*************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การวัดและการเปรียบเทียบความยาว_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?s0evdjiuo9iaa4j
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การวัดและการเปรียบเทียบความยาว_Force8949.7z.002
(99.57 MB)
http://www.mediafire.com/?lfsurld377suhxs
*************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-ลบง่ายๆ ต้องกระจาย_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?obw87b8mzs0bsrj
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-ลบง่ายๆ ต้องกระจาย_Force8949.7z.002
(74.04 MB)
http://www.mediafire.com/?1ncgou22iu9g8h9
*************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?13rlu6w2f8912r5
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ_Force8949.7z.002
(74.37 MB)
http://www.mediafire.com/?2a0t8gf146xh1tm
*************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?oz3kkjk65dk17k9
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000_Force8949.7z.002
(101.63 MB)
http://www.mediafire.com/?um0nxpl5zbw077c
*************************************************************
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการคูณ_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?di99r5drtk415ed
คณิต ป.2 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการคูณ_Force8949.7z.002
(83.98 MB)
http://www.mediafire.com/?auwy52yfp9cmm3e
*************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น