วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตุ๊กกายสัตว์หายาก ค้นพบที่ไทยใหม่สุดในโลก

ตุ๊กกายสัตว์หายาก ค้นพบที่ไทยใหม่สุดในโลก
เผยค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ของโลกรวม 10 ชนิดทั้งตุ๊กแก ตุ๊กกายและจิ้งจก
[img]http://upic.me/i/wz/c_resize.png[/img]
[img]http://upic.me/i/zt/02_resize.png[/img]
ระบุทั้งหมดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นพบได้ในไทยเท่านั้น พื้นที่แพร่กระจายพันธุ์
อยู่ในวงแคบ แถมยังถูกมนุษย์คุกคามอย่างหนัก โดยเฉพาะตุ๊กแกถ้ำหินปูน
จ.สระบุรี มีโอกาสสูญพันธุ์มากสุด จี้รัฐเร่งพิจารณาให้เป็นสัตว์คุ้มครอง
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม หรือสยามเอ็นซิส
(siamensis.org) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือของนักอนุกรมวิธานหลายหน่วยงาน
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ และกลุ่มสยามเอ็นซิส
เพื่อสำรวจศึกษาสัตว์เลื้อยคลานและสะเทินน้ำสะเทินบกของประเทศไทยในรอบปี
2553 ได้มีการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ในกลุ่ม Gekkonidae ประกอบด้วย ตุ๊กแก 1 ชนิด
ตุ๊กกาย 2 ชนิด และจิ้งจก 7 ชนิด ซึ่งได้ผ่านการจำแนกรูปร่างลักษณะและเปรียบเทียบ
กับชนิดที่มีอยู่ พบว่าเป็น ชนิดใหม่ของโลกรวม 10 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลานที่ค้นพบใหม่ทั้ง 10 ชนิด ได้แก่
1.ตุ๊กแกถ้ำหินปูน หรือตุ๊กแกถ้ำ
[img]http://upic.me/i/j2/1._resize.png[/img]
อาจารย์วีรยุทธ พบในถ้ำในเขตจังหวัดสระบุรี ลักษณะเด่น คือ ที่หลังมีลายคล้ายอักษร "T"
ชื่อวิทยาศาสตร์ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.วีรยุทธ เลาหะจินดา วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.ตุ๊กกายถ้ำเหนือ หรือตุ๊กกายดำนุ้ย
[img]http://upic.me/i/pg/a_resize.png[/img]
มีลายสีน้ำตาลเข้มไม่เป็นระเบียบคาดขวางลำตัว พบในถ้ำทางภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.ตุ๊กกายถ้ำปล้องทอง
จัดเป็นตุ๊กกายที่มีความสวยงามมากชนิดหนึ่ง มีลายคล้ายใส่เข็มขัด พบในถ้ำในเขต
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
     ตุ๊กกาย คือ ชื่อสามัญของสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายตุ๊กแก แต่มีขนาดเล็กกว่า
จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับตุ๊กแกและจิ้งจก แต่มีนิ้วเท้าและเล็บที่แหลมยาว ไม่มีปุ่มดูดจึงไม่
สามารถดูดติดเกาะผนังได้ เหมือนตุ๊กแกและจิ้งจก ใช้ได้เพียงแค่ปีนป่ายเหมือนกิ้งก่าเท่านั้น
ส่วนใหญ่อาศัยในป่า
4.จิ้งจกนิ้วยาวอาจารย์ธัญญา
[img]http://upic.me/i/z5/j._resize.png[/img]
พบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรังและสตูล ชื่อวิทยาศาสตร์
ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธัญญา จั่นอาจ นักวิจัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ซึ่งในอดีตจิ้งจก นิ้วยาวชนิดนี้เคยถูกจำแนกเป็นจิ้งจกนิ้วยาวสยาม
5.จิ้งจกนิ้วยาวคลองนาคา
[img]http://upic.me/i/dq/4_resize.png[/img]
พบในเขตจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
6.จิ้งจกนิ้วยาวหมอสุเมธ
[img]http://upic.me/i/s5/h_resize.png[/img]
พบเฉพาะในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อวิทยาศาสตร์ ตั้งให้เป็นเกียรติแก่ น.สพ.สุเมธ กมลนรนาถ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการองค์การสวนสัตว์
7.จิ้งจกนิ้วยาวหัวสีส้ม
[img]http://upic.me/i/yi/1_resize.png[/img]
พบในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เป็นชนิดที่มีหัวและหางสีส้มสวยงามมากในตัวผู้
8.จิ้งจกนิ้วยาวคอจุด
[img]http://upic.me/i/ma/k_resize.png[/img]
ลักษณะเด่น คือ บริเวณด้านข้างของคอมีจุดสีดำขนาดใหญ่และมีจุดสีขาวที่กลางจุดดำ
ในปัจจุบันพบเฉพาะเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9.จิ้งจกนิ้วยาวนราธิวาส
[img]http://upic.me/i/m4/x_resize.png[/img]
ลักษณะเด่น มีเส้นสีอ่อนพาดกลางหลัง เกล็ดที่เป็นตุ่มนูนบนหลังเรียงแถวเป็นระเบียบ
พบเฉพาะในเขตจังหวัดนราธิวาสและยะลา และ
10.จิ้งจกนิ้วยาวนิยมวรรณ
[img]http://upic.me/i/ro/y_resize.png[/img]
หน้ามีขีดสีเหลืองตามยาว 1 คู่ มีสีสันสวยงามมาก พบเฉพาะในเขตจังหวัดตรังและสตูล
[img]http://upic.me/i/81/7_resize.png[/img]
     นายนณณ์กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตทั้ง 10 ชนิดนี้ล้วนเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้ในประเทศไทยเท่านั้น
หลายชนิดมีการ แพร่กระจายพันธุ์ในพื้นที่วงแคบๆ ไม่ขยายอาณาเขต ทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ในอนาคต เนื่องจากในทุกวันนี้สัตว์ในกลุ่มจิ้งจก และตุ๊กแกกำลังถูกคุกคามอย่างหนัก ซึ่งเกิด
จากฝีมือมนุษย์ เช่น การระเบิดภูเขาหินปูน ซึ่งเป็นการทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์กลุ่มนี้หลายชนิด
รวมทั้งการถูกสัตว์ต่างถิ่น อย่างเช่น แมวบ้าน ล่าจับจิ้งจกและตุ๊กแกของไทยมาเป็นอาหาร
อีกทั้งสัตว์กลุ่มนี้ยังเป็นที่ต้องการของผู้นิยมเลี้ยงสัตว์แปลกทั้งในและ ต่างประเทศ ทำให้มีการ
ลักลอบค้าขายอยู่จำนวนมากด้วย
     "ชนิดสัตว์กลุ่มนี้ที่น่าห่วงว่าอาจจะสูญพันธุ์ก็คือ ตุ๊กแกถ้ำหินปูน ซึ่งอยู่ในเขตสระบุรี
มีอุตสาหกรรมทำปูนซีเมนต์และระเบิดภูเขา อีกทั้งยังถูกคนเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพในถ้ำ
มีกองถ่ายภาพยนตร์เข้าไปใช้พื้นที่โดยไม่มีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่เฉพาะ
ถิ่นและยังไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มสัตว์คุ้มครอง จึงกลายเป็นช่องว่างให้พ่อค้าลักลอบจับสัตว์กลุ่มนี้
ออกมาป้อนตลาดได้ง่าย จึงอยากเสนอภาครัฐให้เร่งพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อสัตว์กลุ่มนี้อยู่ใน
บัญชีสัตว์คุ้มครองอย่างรวดเร็ว เพื่อลดโอกาสที่สัตว์จะสูญพันธุ์ได้มากยิ่งขึ้น" นายนณณ์กล่าว
     การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ครั้งนี้ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์ในกลุ่มจิ้งจกและตุ๊กแกในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีมากถึง 60 ชนิดแล้ว
โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่การสำรวจศึกษา รวมทั้งขั้นตอน
สำคัญ คือ การจำแนกสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่จะต้องบรรยายรูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
ว่าแตกต่างจากชนิดที่เคยค้นพบแล้วอย่างไร โดยจิ้งจก ตุ๊กกายและตุ๊กแกที่ค้นพบใหม่ทั้ง 10 ชนิด
นี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการผ่านการตีพิมพ์ในวารสาร ZOOTAXA วารสารระดับ
นานาชาติที่ตีพิมพ์รายงานการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของ โลกเรียบร้อยแล้ว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น