วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-ตรวจร่างกายก่อนตั้งครรภ์ จำเป็นแค่ไหน

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-ตรวจร่างกายก่อนตั้งครรภ์ จำเป็นแค่ไหน
คำถาม - 
ก่อนตั้งครรภ์ ควรวางแผนและตรวจร่างกายอย่างไร
ควรตรวจกับแพทย์ทางสูตินรีเวชหรือแพทย์ทางอายุรกรรมจึงจะเหมาะสมกว่า
คำตอบ -
ก่อนตั้งครรภ์ คู่สมรสควรได้รับการตรวจร่างกายโดยเฉพาะฝ่ายหญิง
เพื่อตรวจว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีสำหรับการตั้งครรภ์หรือไม่
เนื่องจากโรคบางอย่างจะมีผลต่อการตั้งครรภ์
หรืออาจทำให้อาการของโรคนั้นรุนแรงขึ้นในช่วงตั้งครรภ์
เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ก็ควรตรวจการติดเชื้อกามโรคต่าง ๆ
หากเป็นหรือตรวจพบจะได้รักษาเสียก่อนการตั้งครรภ์
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทารกในครรภ์ได้
การตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้
ก่อนจะตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคหัดเยอรมัน
ในขณะตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีผลทำให้ทารกพิการได้มาก
ส่วนการตรวจนั้นคุณอาจขอรับการตรวจได้จากสูติแพทย์ทั่วไป
หรือหากไม่มีก็สามารถรับการตรวจจากอายุรแพทย์ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น