วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-แม่ตั้งครรภ์กับอาหารจีเอ็มโอ

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-แม่ตั้งครรภ์กับอาหารจีเอ็มโอ
คำถาม - 
ได้ยินเรื่องอาหารจีเอ็มโอ ถ้าบังเอิญแม่ตั้งครรภ์กินอาหารประเภทนี้
โดยไม่รู้จะมีผลกับลูกในท้องอย่างไรบ้างคะ
คำตอบ -
อาหารจีเอ็มโอ เป็นอาหารที่ใช้พืชที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม
มาประกอบทำอาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงให้พืชนั้น
มีคุณสมบัติที่ดีบางประการ เช่น ให้ผลผลิตในปริมาณสูงขึ้น
หรือทนทานต่อโรคพืชต่าง ๆ เป็นต้น แต่ผลที่จะกระทบต่อผู้บริโภคนั้น
ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และยังไม่อาจจะสรุปได้ชัดเจน
จึงควรรับประทานอาหารจากพืชธรรมชาติไปก่อนจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นจะดีกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น