วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-อัลตราซาวนด์กับการรับรู้ทางสมองทารก

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-อัลตราซาวนด์กับการรับรู้ทางสมองทารก
คำถาม - 
การทำอัลตราซาวนด์มีผลกับการรับรู้ทางสมองเด็กในครรภ์หรือไม่คะ
เพราะหนังสือบางเล่มก็บอกว่ามีผล บางเล่มก็บอกว่าไม่มีผล ขอความกระจ่างด้วยค่ะ
คำตอบ - 
การอัลตราซาวนด์ไม่มีผลต่อสมองของทารกในครรภ์แต่อย่างใด
อัลตราซาวนด์เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นดังกล่าวเมื่อปล่อยออกมาจากเครื่อง
ไปตกกระทบวัตถุที่ตรวจและสะท้อนกลับมายังส่วนที่รับสัญญาณ
เสียงที่สะท้อนกลับมาจะได้รับการแปรและเปลี่ยนเป็นภาพ 2 มิติ
ให้เห็นในจอภาพ ดังนั้นจึงมีความปลอดภัย

เครื่องอัลตราซาวนด์ถูกใช้ในทางการแพทย์มากว่า 40 ปีแล้ว
ซึ่งก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใช้พลังงานเสียงลดน้อยลงตามลำดับ
นอกจากนี้การตรวจอัลตราซาวนด์ 2-3 ครั้ง ตลอดการตั้งครรภ์
จะช่วยให้แพทย์ได้ทราบรายละเอียดถึงขนาดและท่าของทารก
ตำแหน่งของรก ปริมาณน้ำคร่ำ และความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อวางแผนการคลอดที่เหมาะสมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น