วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เรื่องกินของหนู-รสชาติอาหารเสริม ควรเป็นแบบใด

เรื่องกินของหนู-รสชาติอาหารเสริม ควรเป็นแบบใด
คำถาม -
อาหารเสริมของลูก ควรปรุงแต่งรสหรือไม่ (กรณีที่เราทำเอง)
วัยไหนถึงจะเหมาะที่จะเริ่ม
คำตอบ -
อาหารเสริมที่ทำให้ลูกรับประทานไม่ควรปรุงแต่งรสชาติใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
ควรปล่อยให้เป็นรสชาติตามธรรมชาติของอาหารนั้น ๆ
นอกจากนี้อาหารเสริมนั้นควรมีชนิดของอาหารหลากหลาย
และมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
พยายามเปลี่ยนชนิดของอาหารสลับกันไปมาในอาหารหมู่เดียวกัน
เช่น หมู่เนื้อสัตว์ที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน
ควรสลับกันระหว่างเนื้อหมู เนื้อปลา และเนื้อไก่ เป็นต้น
หรือหมู่ผักควรเลือกผักหลาย ๆ ชนิดสลับกันไป
ไม่ควรให้เด็กได้รับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่บ่อย ๆ และเป็นประจำ
ถ้าทำได้เช่นนี้จะเป็นการฝึกนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีให้กับเด็ก
ทำให้เด็กไม่ติดอาหารชนิดเดียว ที่สำคัญมาก คือไม่ควรเติม
เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำตาล น้ำส้ม หรือเครื่องปรุงรสใด ๆ ลงในอาหาร
เนื่องจากการปรุงแต่งรสชาติตามความรู้สึกของพ่อแม่ที่คิดว่าอร่อยแล้ว
ลูกคงจะรับประทานอาหารได้อร่อยตามไปด้วยนั้น
จะเป็นการโปรแกรมรสชาติอาหารให้เด็ก
ทำให้เด็กชอบอาหารที่มีรสชาติหนึ่งเฉพาะ (programming by early nutrition)
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะชอบแต่รสชาตินั้นติดตัวไปเรื่อย ๆ
จนเป็นอันตรายกับตัวเด็กเอง เช่น
รสเค็มจะทำให้เด็กมีโอกาสเป็นโรคไตวาย และโรคความดันโลหิตสูง
ส่วนรสหวานจะมีโอกาสทำให้เด็กเป็นโรคเบาหวาน
และเมื่อชอบรับประทานอาหารหวานด้วยอาจทำให้ไขมันในเลือดสูง
โดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ และอื่น ๆ เป็นต้น
ดังนั้นควรปล่อยให้อาหารมีรสชาติตามแบบของมันเอง
เด็กจะได้เรียนรู้รสชาติต่าง ๆ ตามธรรมชาติ
และรสชาติตามธรรมชาตินั้นมักจะไม่ค่อยมีรสจัดเหมือนอาหารที่ปรุงแต่งขึ้น
นอกจากนั้นเด็กจะกลายเป็นคนที่รับประทานอาหารต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่เลือกมากอีกด้วย

สำหรับอาหารเสริมนั้น ท่านสามารถเริ่มให้เด็กรับประทานได้
เมื่ออายุครบ 4 เดือนเป็นต้นไป โดยก่อนหน้านั้นให้รับประทานนมเป็นอาหารหลัก
โดยเริ่มอาหารเสริมจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก่อน
เช่น ข้าวบดกล้วย เป็นต้น ควรเริ่มทีละน้อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น
ค่อยเสริมเพิ่มเนื้อสัตว์ต่าง ๆ บด ตับบดและผักต่าง ๆ บด ไข่แดงสุกบด
น้ำซุปต้มกระดูกหมู
เมื่อเด็กทารกอายุครบ 6 เดือน จึงจะสามารถรับประทานอาหารหลักได้ 1 มื้อ
เมื่ออายุ 5 เดือนให้รับประทานแต่ไข่แดง ส่วนไข่ขาวให้เริ่มเมื่อทารกอายุ ครบ 7 เดือน
เนื่องจากก่อนหน้านั้นทารกมีโอกาสแพ้ไข่ขาวได้ง่าย
ส่วนอาหารทะเลให้เริ่มอย่างน้อยเมื่อทารกอายุได้ 9 เดือนไปแล้ว
เนื่องจากมีโอกาสแพ้อาหารทะเลได้ง่ายเช่นเดียวกัน
*********************************************************
ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ หัวหน้าหน่วยโภชนศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น